Tin tức/(Trường THCS Đạo Lý)/LỊCH HỌC THÊM/
TKB DẠY THÊM TUẦN 30-NĂM HỌC 2017-2018
Thời khoá biểu & thống kê số buổi dạy ôn tập, BDHSG - HKII - Năm học 2017-2018
    TUẦN 30 ( 12/3- 18/3)            
Thứ  Môn      Lớp Buổi Chiều Buổi Sáng BDHSG
9A 9B 9C 8A  8B 8C 7A  7B 7C 6A  6B Khối 8( chiều) Khối 6,7( sáng)
2 (12/3) V-3               T-3      Anh 8, Văn 8 Văn 6
3 ( 13/3 )     V-3                   Anh 7
4 (14/3)           V-3   V-3       Sinh 8, Hóa 8 Anh 6
5 (15/3)   T-3           V-3   Địa 8; Toán 6; Toán 7 
6 (16/3)   T-3                 V-3 Sử 8, Lý 8  
7 (17/3)         V-3   A-2           Văn 7
 
CN         (18/3) Sáng                        
Chiều                        
GV Dạy Văn Đĩnh Huệ Khanh Huệ Huệ Đĩnh Cương Khanh Hà  Cương  
Toán Thanh YếnB Đạt YếnB Dương Đạt Huỳnh Châm Châm Dương Hương  
Anh Duyên Hằng Duyên Duyên Duyên Duyên Hằng Hằng Hằng Hằng Hằng  
Môn 4                        
Tổng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
Tác giả: TNH


Lễ Khai Giảng trường THCS Đồng Lý năm học 2018 - 2019
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20/11
HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI HUYỆN LÝ NHÂN NĂM HỌC 2015-2016
VĂN NGHỆ CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT
  • Ba công khai
  • Thông báo