Tin tức/(Trường THCS Đồng Lý)/Truyền thống/Danh sách giáo viên trường THCS Đồng Lý năm học 2016-2017/
Danh sách cán bộ giáo viên năm học 2016-2017

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS ĐỒNG LÝ

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2016-2017

                                                                                      

TT

Họ và tên

Chức vụ

 

       

 Ghi chú

 

1

Nguyễn Thị Tươi

Hiệu trưởng

 

 

 

 

2

Đỗ Thị Oanh

Phó hiệu trưởng

 

 

 

 

3

Nguyễn Ngọc Tam

TTCM

 

 

 

 

4

Trần Thị Ngần

TTCM

 

 

 

 

5

Nguyễn Thị Hạnh

TPCM

 

 

 

 

6

Trương Thị Kim Nhẫn

Giáo viên

 

 

 

 

7

Phan Thị Thảo

Giáo viên

 

 

 

 

8

Lê Thị Thúy Hà

Giáo viên

 

 

 

 

9

Nguyễn Thị Xanh

Giáo viên

 

 

 

 

10

Trần Thị Thuý Nhài

Giáo viên

 

 

 

 

11

Nguyễn Văn Long

Giáo viên

 

 

 

 

12

Nguyễn Thị Gấm

Giáo viên

 

 

 

 

13

Trần Văn Khứ

Giáo viên

 

 

 

 

14

Nguyễn Thị Thu Hà

Giáo viên

 

 

 

 

15

Trần Hoà Hiệp

Giáo viên

 

 

 

 

16

Đỗ Thị Luyến

Giáo viên

 

 

 

 

17

Nguyễn Thị Thoa

Giáo viên

 

 

 

 

18

Phạm T Huyền Trang

Giáo viên

 

 

 

 

19

Trần Thị Hoa

Giáo viên

 

 

 

 

20

Nguyễn Cảnh Tuân

Giáo viên

 

 

 

 

21

Nguyễn Thị Lê Na

Giáo viên

 

 

 

 

22

Nguyễn  Lan Hương

     Giáo viên

 

 

 

 

23

Trần Anh Tuấn

Giáo viên

 

 

 

 

24

Trần Thị Bích Ngọc

Kế toán

 

 

 

 

25

Nguyễn Văn An

Nhân viên HC

 

 

 

 

26

Phạm Thị Bích Huệ

Nhân viên HC

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                          Đồng Lý, ngày 5 tháng 9 năm 2016     ``

                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

 

Tác giả: THCS Đồng Lý


Lễ Khai Giảng trường THCS Đồng Lý năm học 2018 - 2019
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20/11
HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI HUYỆN LÝ NHÂN NĂM HỌC 2015-2016
VĂN NGHỆ CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT
  • Ba công khai
  • Thông báo