Tin tức/(Trường THCS Đồng Lý)/Truyền thống/Các thế hệ thày cô giáo của nhà trường/
CÁC THẾ HỆ THÀY CÔ GIÁO CỦA NHÀ TRƯỜNG

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN 
ĐÃ TỪNG CÔNG TÁC TẠI TRƯỜNG THCS ĐỒNG LÝ TỪ NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẾN NAY

 

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (1987)

 

 STT

 Họ và tên

 Chức vụ

 Ghi chú

 1

Phan Đức Kình

 

 

 2

Nguyễn Thị Thanh      

 

 

 3

Lưu Thị Dung              

 

 

 4

Lã Thị Ngọc

 

 

 5

Lê Thị Ca                  

 

 

 6

Trần Thị Ca             

 

 

 7

Lê Thị Luyến           

 

 

 8

Phan Đức Kình

 

 

 9

Nguyễn Thị Tươi

 Hiệu trưởng

 

 10

Đỗ Thị Oanh

 Phó hiệu trưởng

 

 11

Nguyễn Văn Tam

 Tổ trưởng tổ KHTN

 

 12

Trần Thị Ngần

 Tổ trưởng tổ KHXH

 

 13

Trần Thị Hường

 

 

 14

Nguyễn Thị Hạnh

 

 

 15

Trần Thị Thúy Nhài

 

 

 16

Nguyễn T. Ánh Mai

 

 

 17

Trần Hòa Hiệp

 

 

 18

Nguyễn Thị Thoa

 

 

19

Nguyễn Thị Gấm

   

20 

Nguyễn Thị Việt

   

21

Nguyễn Thị Xanh

   

22

Trần Văn Khứ

   

23

Nguyễn Cảnh Tuân

   

24

Lê Thị Thúy Hà

 

 

25

Trần Thị Hoa

 

 

26

Nguyễn T. Thu Hà

 

 

27

Phạm T Huyền Trang

 

 

 

 

Tác giả: thcsdongly


Lễ Khai Giảng trường THCS Đồng Lý năm học 2018 - 2019
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20/11
HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI HUYỆN LÝ NHÂN NĂM HỌC 2015-2016
VĂN NGHỆ CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT
  • Ba công khai
  • Thông báo