Tin tức/(Trường THCS Đồng Lý)/Công khai chất lượng thi vào THPT/
CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG THI VÀO THPT

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG THI VÀO 10 CÁC NĂM

  • Năm học: 2009 – 2010: Xếp thứ 10/26 trường
  • Năm học: 2010 – 2011: Xếp thứ 12/26 trường
  • Năm học: 2011 – 2012: Xếp thứ 12/26 trường
  • Năm học: 2012 – 2013: Xếp thứ 16/25 trường
  • Năm học: 2013 – 2014: Xếp thứ 8/25 trường
  • Năm học: 2014 – 2015: Xếp thứ 9/25 trường
  • Năm học: 2015 – 2016: Xếp thứ 5/25 trường
Tác giả: thcsdongly


Lễ Khai Giảng trường THCS Đồng Lý năm học 2018 - 2019
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20/11
HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI HUYỆN LÝ NHÂN NĂM HỌC 2015-2016
VĂN NGHỆ CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT
  • Ba công khai
  • Thông báo