Tin tức/(Trường THCS Đồng Lý)/Truyền thống/
CÁC THẾ HỆ LÃNH ĐẠO CỦA NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS ĐỒNG LÝ QUA CÁC THỜI KỲ

 

1/ Thầy giáo Phan Đức Kình (Hiệu trưởng giai đoạn 1987-2002)

2/ Thầy giáo Vũ Đức Dũng (Hiệu trưởng giai đoạn 2002-2009)

3/ Thầy giáo Trần Văn Mão (Hiệu trưởng giai đoạn 2009-2010)

4/ Thầy giáo Trần Văn Luyến (Hiệu trưởng giai đoạn 2010-2014)

5/ Cô giáo Nguyễn Thị Tươi (Hiệu trưởng đương nhiệm)

 

Tác giả: thcsdongly


Lễ Khai Giảng trường THCS Đồng Lý năm học 2018 - 2019
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20/11
HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI HUYỆN LÝ NHÂN NĂM HỌC 2015-2016
VĂN NGHỆ CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT
  • Ba công khai
  • Thông báo