Tin tức/(Trường THCS Đồng Lý)/Truyền thống/
CÁC THÀNH TÍCH CỦA NHÀ TRƯỜNG

THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC QUA TỪNG NĂM HỌC CỦA TRƯỜNG

- Năm học 2010-2011:

Đạt danh hiệu Tập thể lao động Tiên tiến

Được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở giáo dục Đào tạo Hà Nam, 

   - Năm học 2012-2013:

Đạt danh hiệu Tập thể lao động Tiên tiến

Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân tặng Giấy khen

- Năm học 2013-2014:

Đạt danh hiệu Tập thể lao động Tiên tiến

Được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở giáo dục Đào tạo Hà Nam, 

- Năm học 2014-2015:

Đạt danh hiệu Tập thể lao động Tiên tiến

Được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở giáo dục Đào tạo Hà Nam, 

Năm học 2015-2016:

 Trường đã đạt danh hiệu Tập thể lao động  xuất sắc.

Được nhận Bằng khen của Bộ giáo dục đào tạo

Năm học 2016-2017:

 Trường đã đạt danh hiệu Tập thể lao động  xuất sắc.

Được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Hà Nam

 

 

DANH SÁCH
GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS ĐỒNG LÝ ĐẠT DANH DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ

GIẤY KHEN CỦA SỞ, GIẤY KHEN CỦA HUYỆN, GIẤY KHEN CỦA TỈNH

 STT

 Họ và tên

 Năm đạt CSTĐ

Năm đạt GK Sở

  Năm đạt GK huyện

Năm đạt BK tỉnh

 1

   Nguyễn Thị Tươi

2016-2017

     

 2

   Lê Thị Thúy Hà

   

2016-2017

 

 3

Nguyễn Thị Gấm

2016-2017

     

 4

   Đỗ Thị Luyến

2016-2017

     

 5

   Trần Thị Hoa

2013-2014

     

 6

Nguyễn Thị Lan Hương

2013-2014

     

7

Nguyễn Thị Xanh

 

2015-2016

   

8

Nguyễn Thị Thu Hà

 

2015-2016

   

9

Phạm Thị Huyền Trang

 

2015-2016

   

10

Nguyễn Thị Lê Na

 

2016-2017

   

11

Trần Anh Tuấn

 

2016-2017

   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 

 


DANH SÁCH
GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS ĐỒNG LÝ ĐÃ ĐẠT DANH DANH HIỆU
GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN, CẤP TỈNH

STT

Họ và tên

Năm đạt

Môn/Cấp huyện

Năm đạt

Môn/Cấp tỉnh

 1

 Nguyễn Thị Tươi 

1996

Lịch sử

1998

Lịch sử

 2

 Nguyễn Thị Hạnh

2011

Hóa học

2013

Hóa học

 3

Đỗ Thị Luyến

2012

 Địa lý

2014

Địa lý

 4

Nguyễn Thị Gấm

2008

 Sinh học

2010

Sinh học

 5

Trần Văn Long

2006

Hóa học

2008

Hóa học

 6

Trần Thị Thúy Nhài        

2018

Vật lý 

 

 

 7

Trần Hòa Hiệp

2016

Thể dục

 

 

 8

Nguyễn Thị Lê Na

2017

 Toán

 

 

 9

Nguyễn Thị Lan Hương

2015

Ngữ văn

 

 

 10 

Lê Thị Thúy Hà

2006

 Ngữ văn

 

 

 11

 Trần Thị Hoa

2010

Anh văn 

 

 

 12

Nguyễn Văn Long

2014

Âm nhạc 

 

 

 13

Nguyễn Thị Thu Hà

2012

 Lịch sử

 

 

 14

Phạm Thị Huyền Trang

2018

 GDCD

 

 

 15

Trần Anh Tuấn

2016

Anh văn

 

 

 16

Phạm Thị Chung Thủy

2012

Lịch sử

 

 
       

 

 
       

 

 
       

 

 
       

 

 
       

 

 
       

 

 
 

 

Tác giả: thcsdongly


Lễ Khai Giảng trường THCS Đồng Lý năm học 2018 - 2019
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20/11
HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI HUYỆN LÝ NHÂN NĂM HỌC 2015-2016
VĂN NGHỆ CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT
  • Ba công khai
  • Thông báo