Tin tức/(Trường THCS Đồng Lý)/Hoạt động chuyên môn/
Đổi mới sinh hoạt chuyên đề trong sinh hoạt tổ chuyên môn

Đổi mới sinh hoạt chuyên đề trong sinh hoạt tổ chuyên môn
 

 

Sinh hoạt chuyên môn là hoạt động thường xuyên của nhà trường và là một trong những hình thức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, giúp giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, phương pháp dạy học cho phù hợp với từng đối tượng học sinh của lớp/trường mình.
 

Theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), sinh hoạt chuyên môn được tổ chức định kỳ 2 tuần/lần, nhằm: cập nhật các thông báo, văn bản chỉ đạo bổ sung; Tổ chức học tập/kiến tập/dự giờ nâng cao chất lượng dạy - học theo các chuyên đề dựa trên nhu cầu của giáo viện ở từng địa phương đã xác định trong kế hoạch năm học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.
 

Trong sinh hoạt chuyên môn việc tổ chức các chuyên đề các cấp ( trường, phòng, tỉnh) có ý nghĩa quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ và chất lượng giờ dạy trên lớp.Trong nhiều năm qua các đơn vị trường học với sự chỉ đạo của Hội đồng bộ môn các cấp, tổ trưởng chuyên môn các đơn vị trường học đã tổ chức nhiều chuyên đề trong thời gian  biên chế năm học. Về cơ bản các chuyên đề đã thực sự giải quyết được nhiều khâu vướng mắc trong sách giáo khoa, trong đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng CNTT làm thay đổi chất lượng giờ dạy và từng bước góp phần nâng cao chất lượng giáo viên.
1. Những thành quả đạt được 
 

Sinh hoạt chuyên đề tại TCM, chuyên đề cấp cụm, tỉnh về cơ bản đã đạt được các mục tiêu đề ra, từ đó góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
 

Ở một số trường THPT, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức thực hiện, duy trì thường xuyên và đạt được một số kết quả: 
 

-         Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề đã được xây dựng khoa học. 
 

-         Nội dung chuyên đề được lựa chọn đa dạng và xuất phát từ các vấn đề trong thực tế giảng dạy.

 -         Quy mô sinh hoạt chuyên đề đa dạng.
2.  Hạn chế cần khắc phục
 

Công tác quản lý chỉ đạo, tạo điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất còn chưa thỏa đáng
 

- Vai trò của tổ trưởng/ nhóm trưởng chưa được phát huy hết, chưa lôi kéo được các thành viên. Phần lớn sinh hoạt mang tính giao khoán nhiều hơn 
 

- Xây dựng kế hoạch nghiên cứu chuyên đề chưa thật sự khoa học 
 

- Một số trường thiếu giáo viên hoặc cơ cấu giáo viên không hợp lý
 

- Cơ chế động viên khen thưởng cho giáo viên tham gia xây dựng chuyên đề chưa rõ ràng
3 .Một số định hướng đổi mới hình thức và nội dung sinh hoạt chuyên đề ( trích tài liệu tập huấn đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo NCBH) 
 

Để một chuyên đề triển khai có hiệu quả, các chuyên đề phải thỏa mãn tối  thiểu các điều kiện sau :  -Phải được bắt nguồn từ việc giải quyết các vấn đề khó,hoặc các vấn đề mới phát sinh trong thực tế giảng dạy. 
 

-Bám sát định hướng đổi mới PPGD và KTĐG hiện nay
 

-Mang tính phổ biến và khả thi.
 

-Đảm bảo nguồn lực và các điều kiện cơ sở vật chất
Lập kế hoạch cho một chuyên đề sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn
 

Để lập kế hoạch nghiên cứu chuyên đề sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn có thể theo 5 bước sau đây:
3.1. Xác định chuyên đề hay ý tưởng 
 

- Các chuyên đề sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn thông thường xuất phát từ các ý tưởng: (1) trong quá trình dạy học gặp phải khó khăn nào đó, cần thiết phải cải tiến để thoát khỏi những khó khăn; (2) muốn thử nghiệm một cái gì đó mới mẻ.
 

- Việc lựa chọn và đặt tên cho các chuyên đề cần đảm bảo các nguyên tắc ở mục 2
 

Ví dụ:
 

Trong nhiều năm nay việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy rất phổ biến, Nhà nước đầu tư khá nhiều kinh phí cho việc mua sắm các thiết bị để ứng dụng công nghệ thông tin. Tuy nhiên, cần đặt ra câu hỏi "Liệu công nghệ thông tin có tác động thực sự đến việc nâng cao chất lượng dạy và học không" Mặc dù chúng ta có thể thu thập được một số bằng chứng nhất định về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học của GV và HS, song những bằng chứng đó còn rời rạc, chưa tạo thành bức tranh đầy đủ về những gì đang xảy ra khi công nghệ thông tin đưa vào ứng dụng trong dạy học. Với tư cách là tổ trưởng, nhóm trưởng bộ môn cần thiết phải nêu vấn đề này ra trước tổ/nhóm, để cùng với GV nghiên cứu, thảo luận và ứng dụng.
 

3.2. Mô tả hành động cần tiến hành nghiên cứu chuyên đề và trình bày cơ sở đặt vấn đề
 

Người nghiên cứu chuyên đề cần quyết định những hành động cụ thể cần thực hiện và cần nghiên cứu. Bước này yêu cầu cần mô tả rõ ràng các hành động thực hiện; cơ sở đặt vấn đề cho các hành động đó; thảo luận kết quả mong đợi; đối tượng tham gia và chịu tác động của nghiên cứu; nguồn lực cần thiết để tạo ra những thay đổi theo dự kiến; dự kiến những vấn đề còn vướng mắc, nảy sinh.
Ví dụ: 
 

(1) Hành động: Tổ trưởng sẽ tập hợp một số GV trong tổ thành một nhóm nghiên cứu chuyên đề để tìm hiểu câu hỏi "Làm thế nào để công nghệ thông tin nâng cao chất lượng học tập". Nhóm sẽ nghiên cứu sự thay đổi trong việc sử dụng công nghệ trong cách lên lớp của GV này khi họ tham gia vào việc tìm hiểu do bản thân họ đặt ra.
 

(2) Cơ sở đặt vấn đề: Căn cứ vào kết quả nghiên cứu của các chuyên gia, thông qua các tài liệu hiện có cũng như kinh nghiệm làm quản lí của bản thân, kinh nghiệm giảng dạy của các thầy cô giáo sẽ giúp đạt được mục tiêu đặt ra của chuyên đề. 
 

(3) Dự kiến kết quả mong đợi (xác định mục đích nghiên cứu).
 

(4) Đối tượng tham gia và chịu tác động của nghiên cứu.
 

(5) Nguồn lực cần thiết để tạo ra những thay đổi theo dự kiến.
 

(6) Dự kiến những vấn đề phát sinh
 

3.3. Viết các câu hỏi cần nghiên cứu của chuyên đề
 

Câu hỏi nghiên cứu của chuyên đề là một phần cốt lõi của việc lập kế hoạch. Những câu hỏi này sẽ quyết định phương pháp thu thập thông tin và phân tích dữ liệu và dự kiến kết quả nghiên cứu. Câu hỏi nghiên cứu cụ thể sẽ giúp cho người nghiên cứu luôn đi đúng hướng và hành động có hiệu quả. Câu hỏi nghiên cứu là gợi ý để xây dựng đề cương chi tiết cho chuyên đề. 
 

Ví dụ: Những GV trong nhóm nghiên cứu chuyên đề cần nghiên cứu để trả lời câu hỏi: Công nghệ nâng cao chất lượng học như thế nào? 
 

Câu hỏi 1. Quan niệm về ứng dụng CNTT; Ứng dụng CNTT như thế nào là phù hợp
 

Câu hỏi 2. Những GV tham gia nghiên cứu họ nhận thấy những thay đổi trong lớp của họ như thế nào khi ứng dụng công nghệ thông tin? Lí giải về những thay đổi đó.
 

Câu hỏi 3. Việc tham gia nhóm nghiên cứu có tác động gì đến động lực ứng dụng công nghệ thông tin và sự thành thạo của GV trong ứng dụng CNTT?
 

Câu hỏi 4. Việc tham gia vào chuyên đề này có tác động như thế nào đến việc dạy trên lớp của GV?
 

Trên cơ sở các câu hỏi được đặt ra, nhóm nghiên cứu cùng nhau xây dựng đề cương chi tiết cho chuyên đề và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
 

Đề cương tham khảo ( thực hiện chuyên đề)
 

Tên chủ đề:
 

TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẾN VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC
 

I. Vai trò của CNTT với việc nâng cao chất lượng dạy học
 

II. Ứng dụng CNTT trong dạy học
 

1. Quan niệm về ứng dụng CNTT trong dạy học
 

2. Gợi ý các hoạt động dạy học ứng dụng CNTT
 

3. Những lưu ý khi ứng dụng CNTT trong dạy học
 

III. CNTT với việc tổ chức các hoạt động dạy học 
 

IV. Kết quả thử nghiệm ứng dụng CNTT vào dạy học 
 

3.4. Xây dựng kế hoạch thu thập tài liệu 
 

- Ghi chép các ý kiến trong các buổi họp của nhóm.
 

- Thu thập các nghiên cứu của các chuyên gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
 

- Thu thập và so sánh, đối chiếu kết quả học tập của HS trước và sau khi ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học.
 

3.5. Kế hoạch thời gian để thực hiện, phân công chuẩn bị
 

Ví dụ:  

 

 

Tháng

 

Nội dung

 

 

9

Mời các thành viên trong tổ/nhóm chuyên môn và có thể mời thêm các GV của các trường lân cận tham gia nghe trình bày mục đích của nhóm nghiên cứu; ghi nhận tiếp thu các ý kiến đóng góp của đồng nghiệp.

 

 

10, 11

Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm nghiên cứu thực hiện các nội dung của chuyên đề; thu thập tư liệu, thông tin từ việc tiến hành thử nghiệm; đọc góp ý (chú ý làm thế nào để mọi thành viên trong tổ đều được tham gia chuẩn bị). Phân tích số liệu; viết dự thảo trả lời các câu hỏi; Đọc góp ý,...

 

 

11

Hoàn chỉnh chuyên đề dưới dạng báo cáo. Tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu tại tổ chuyên môn hoặc với GV toàn trường. Tổ chức triển khai áp dụng kết quả nghiên cứu vào giảng dạy thường nhật.

 

 

 

Tác giả: thcsdongly


Lễ Khai Giảng trường THCS Đồng Lý năm học 2018 - 2019
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20/11
HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI HUYỆN LÝ NHÂN NĂM HỌC 2015-2016
VĂN NGHỆ CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT
  • Ba công khai
  • Thông báo