20/01/2020

Kết qua thi trưởng THCS ĐÒng Lý HK I năm học 2019-2020

Tác giả: ADMIN

22/05/2018

KẾT QUẢ THI CUỐI NĂM 2017 - 2018

Tác giả: admin

07/03/2018

Kết quả Thi giữa kỳ II năm học 2017 - 2018

Tác giả: ADMIN

22/11/2017

KẾT QUẢ THI HẾT HKI, NĂM HỌC 2017 - 2018

Tác giả: ADMIN

10/09/2017

NỘI QUY HỌC SINH

Tác giả: ADMIN

18/02/2017

KẾT QUẢ THI HẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017 KHỐI 9

Tác giả: thcsdongly

09/01/2017

KẾT QUẢ THI HẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017 KHỐI 8

Tác giả: thcsdongly

09/01/2017

KẾT QUẢ THI HẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017 KHỐI 7

Tác giả: thcsdongly

01/11/2016

KẾT QUẢ THI HẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017 KHỐI 6

Tác giả: thcsdongly

Văn bản mớiLễ Khai Giảng trường THCS Đồng Lý năm học 2018 - 2019
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20/11
HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI HUYỆN LÝ NHÂN NĂM HỌC 2015-2016
VĂN NGHỆ CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI THI CHẤT LƯỢNG VÀO THPT NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI THI CHẤT LƯỢNG VÀO THPT NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2020

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2020

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HKI NĂM HỌC 2019 - 2020

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HKI NĂM HỌC 2019 - 2020

Công khai đội ngũ CB,GV,NV năm học 2019 - 2020

Công khai đội ngũ CB,GV,NV năm học 2019 - 2020

KẾ HOẠCH thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo

KẾ HOẠCH thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục phổ thông Năm học 2019-2020
Xem thêm...