22/05/2018

KẾT QUẢ THI CUỐI NĂM 2017 - 2018

Tác giả: admin

07/03/2018

Kết quả Thi giữa kỳ II năm học 2017 - 2018

Tác giả: ADMIN

22/11/2017

KẾT QUẢ THI HẾT HKI, NĂM HỌC 2017 - 2018

Tác giả: ADMIN

10/09/2017

NỘI QUY HỌC SINH

Tác giả: ADMIN

18/02/2017

KẾT QUẢ THI HẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017 KHỐI 9

Tác giả: thcsdongly

09/01/2017

KẾT QUẢ THI HẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017 KHỐI 8

Tác giả: thcsdongly

09/01/2017

KẾT QUẢ THI HẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017 KHỐI 7

Tác giả: thcsdongly

01/11/2016

KẾT QUẢ THI HẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017 KHỐI 6

Tác giả: thcsdonglyLễ Khai Giảng trường THCS Đồng Lý năm học 2018 - 2019
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20/11
HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI HUYỆN LÝ NHÂN NĂM HỌC 2015-2016
VĂN NGHỆ CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT
  • Ba công khai
  • Thông báo