01/10/2016

Các thành tích của nhà trường trong các năm qua

Tác giả: thcsdongly

12/09/2016

Danh sách cán bộ giáo viên năm học 2016-2017

Tác giả: THCS Đồng Lý

17/05/2016

Danh sách giáo viên nhà trường từ năm thành lập đến nay

Tác giả: thcsdongly

17/05/2016

CÁC THẾ HỆ LÃNH ĐẠO CỦA NHÀ TRƯỜNG

Tác giả: thcsdongly

17/05/2016

CÁC THẾ HỆ THÀY CÔ GIÁO CỦA NHÀ TRƯỜNG

Tác giả: thcsdongly

17/05/2016

CÁC THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU CỦA NHÀ TRƯỜNG TRONG NHỮNG NĂM QUA

Tác giả: thcsdongly

17/05/2016

CÁC THẾ HỆ LÃNH ĐẠO CỦA NHÀ TRƯỜNG

Tác giả: thcsdongly

Văn bản mớiLễ Khai Giảng trường THCS Đồng Lý năm học 2018 - 2019
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20/11
HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI HUYỆN LÝ NHÂN NĂM HỌC 2015-2016
VĂN NGHỆ CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI THI CHẤT LƯỢNG VÀO THPT NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI THI CHẤT LƯỢNG VÀO THPT NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2020

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2020

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HKI NĂM HỌC 2019 - 2020

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HKI NĂM HỌC 2019 - 2020

Công khai đội ngũ CB,GV,NV năm học 2019 - 2020

Công khai đội ngũ CB,GV,NV năm học 2019 - 2020

KẾ HOẠCH thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo

KẾ HOẠCH thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục phổ thông Năm học 2019-2020
Xem thêm...