01/10/2016

Các thành tích của nhà trường trong các năm qua

Tác giả: thcsdongly

12/09/2016

Danh sách cán bộ giáo viên năm học 2016-2017

Tác giả: THCS Đồng Lý

17/05/2016

Danh sách giáo viên nhà trường từ năm thành lập đến nay

Tác giả: thcsdongly

17/05/2016

CÁC THẾ HỆ LÃNH ĐẠO CỦA NHÀ TRƯỜNG

Tác giả: thcsdongly

17/05/2016

CÁC THẾ HỆ THÀY CÔ GIÁO CỦA NHÀ TRƯỜNG

Tác giả: thcsdongly

17/05/2016

CÁC THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU CỦA NHÀ TRƯỜNG TRONG NHỮNG NĂM QUA

Tác giả: thcsdongly

17/05/2016

CÁC THẾ HỆ LÃNH ĐẠO CỦA NHÀ TRƯỜNG

Tác giả: thcsdonglyLễ Khai Giảng trường THCS Đồng Lý năm học 2018 - 2019
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20/11
HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI HUYỆN LÝ NHÂN NĂM HỌC 2015-2016
VĂN NGHỆ CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT
  • Ba công khai
  • Thông báo