01/05/2017

“Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đại trà thông qua tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh trong một tiết học sinh học” thể nghiệm minh họa qua tiết 26 bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.

Tác giả: thcsLễ Khai Giảng trường THCS Đồng Lý năm học 2018 - 2019
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20/11
HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI HUYỆN LÝ NHÂN NĂM HỌC 2015-2016
VĂN NGHỆ CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT
  • Ba công khai
  • Thông báo