23/02/2018

KẾT QUẢ HỘI THI GVG CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2017-2018

Tác giả: thcsdongly

23/02/2018

KẾT QUẢ HỘI THI GVG CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2017-2018

Tác giả: thcsdongly

23/02/2018

KẾT QUẢ HỘI THI GVG CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2017-2018

Tác giả: thcsdongly

01/05/2017

“Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đại trà thông qua tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh trong một tiết học sinh học” thể nghiệm minh họa qua tiết 26 bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.

Tác giả: thcs

16/11/2016

Kết quả thi nghề điện dân dụng tại hội đồng thi THCS Đồng Lý 2016 - 2017

Tác giả: Admin

13/11/2016

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Sở GD-ĐT Hà Nam và Phòng GD-ĐT Lý Nhân, bắt đầu từ ngày 07 tháng 11 năm 2016 đến hết ngày 9 thang 11 năm 2016, trường THCS Đồng Lý tổ chức cho học sinh khối 9 thi nghề điện dân dụng.

Tác giả: Admin

12/11/2016

KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CỤM 1

Tác giả: thcsdongly

18/10/2016

Đổi mới sinh hoạt chuyên đề trong sinh hoạt tổ chuyên môn

Tác giả: thcsdongly

13/10/2016

HỘI GIẢNG CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2016-2017

Tác giả: thcsdongly

10/10/2016

MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠY NĂM HỌC 2016-2017

Tác giả: thcsdonglyLễ Khai Giảng trường THCS Đồng Lý năm học 2018 - 2019
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20/11
HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI HUYỆN LÝ NHÂN NĂM HỌC 2015-2016
VĂN NGHỆ CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT
  • Ba công khai
  • Thông báo