30/07/2018

CÔNG KHAI CHÁT LƯỢNG THI TUYỂN SINH THPT NĂM HỌC 2018-2019

Tác giả: admin

30/07/2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG THI TUYỂN SINH THPT NĂM HỌC 18-19

Tác giả: admin

22/05/2018

SỐ LIỆU THỐNG KÊ TUYỂN SINH NĂM HỌC 2017 - 2018

Tác giả: ADMIN

15/05/2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG THI VÀO THPT 2017-2018

Tác giả: ADMIN

07/09/2016

KẾT QUẢ CÁC TRƯỜNG THI VÀO THPT LÝ NHÂN NĂM HỌC 2016-2017

Tác giả: thcsdongly

17/05/2016

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG THI VÀO THPT

Tác giả: thcsdongly

Văn bản mớiLễ Khai Giảng trường THCS Đồng Lý năm học 2018 - 2019
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20/11
HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI HUYỆN LÝ NHÂN NĂM HỌC 2015-2016
VĂN NGHỆ CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI THI CHẤT LƯỢNG VÀO THPT NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI THI CHẤT LƯỢNG VÀO THPT NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2020

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2020

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HKI NĂM HỌC 2019 - 2020

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HKI NĂM HỌC 2019 - 2020

Công khai đội ngũ CB,GV,NV năm học 2019 - 2020

Công khai đội ngũ CB,GV,NV năm học 2019 - 2020

KẾ HOẠCH thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo

KẾ HOẠCH thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục phổ thông Năm học 2019-2020
Xem thêm...