30/07/2018

CÔNG KHAI CHÁT LƯỢNG THI TUYỂN SINH THPT NĂM HỌC 2018-2019

Tác giả: admin

30/07/2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG THI TUYỂN SINH THPT NĂM HỌC 18-19

Tác giả: admin

22/05/2018

SỐ LIỆU THỐNG KÊ TUYỂN SINH NĂM HỌC 2017 - 2018

Tác giả: ADMIN

15/05/2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG THI VÀO THPT 2017-2018

Tác giả: ADMIN

07/09/2016

KẾT QUẢ CÁC TRƯỜNG THI VÀO THPT LÝ NHÂN NĂM HỌC 2016-2017

Tác giả: thcsdongly

17/05/2016

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG THI VÀO THPT

Tác giả: thcsdonglyLễ Khai Giảng trường THCS Đồng Lý năm học 2018 - 2019
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20/11
HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI HUYỆN LÝ NHÂN NĂM HỌC 2015-2016
VĂN NGHỆ CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT
  • Ba công khai
  • Thông báo