30/09/2016

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI THCS ĐỒNG LÝ NHIỆM KỲ 2016 - 2017

Tác giả: THCS Đồng LýLễ Khai Giảng trường THCS Đồng Lý năm học 2018 - 2019
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20/11
HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI HUYỆN LÝ NHÂN NĂM HỌC 2015-2016
VĂN NGHỆ CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT
  • Ba công khai
  • Thông báo