• Ban giám hiệu nhà trường gồm 02 thành viên. Cô Nguyễn Thị Tươi - Hiệu trưởng được bổ nhiệm năm 2014, là GVG cấp tỉnh, CSTĐ cấp tỉnh. Cô Phạm Thị Chung Thủy - Phó hiệu trưởng được bổ nhiệm năm 2018. Các cô đều tâm huyết với nghề, tận tụy với công việc, có nhiều biện pháp quản lý sáng tạo khoa học để thúc đẩy phong trào nhà trường phát triển bền vững trong suốt những năm qua.
  • Địa chỉ: Thôn 2 Mai Xá, xã Đồng Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
  • Email: C2dongly@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 0226871852
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Thị Tươi
Vị trí: 1
Email: Nttuoic2dol@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0914903518
2
Họ tên: Phạm Thị Chung Thủy
Vị trí: 2
Email: pchungthuy@gmail.com
Điện thoại: 0972465636


Lễ Khai Giảng trường THCS Đồng Lý năm học 2018 - 2019
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20/11
HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI HUYỆN LÝ NHÂN NĂM HỌC 2015-2016
VĂN NGHỆ CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT
  • Ba công khai
  • Thông báo