Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
272/GDĐT - THCS
Hướng dẫn công tác tháng 5/2020 Chi tiết
2020-05-06
193/PGDĐT- THCS
Hướng dẫn thực hiện công tác tháng 4/2020 Chi tiết
2020-04-07
696/BGDĐT-GDTC
V/v những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh... Chi tiết
2020-03-04
123/PGDĐT - THCS
Hướng dẫn công tác tháng 03/2020 Chi tiết
2020-03-03
46 /PGDĐT - THCS
Hướng dẫn công tác tháng 02/ 2020 Chi tiết
2020-01-22
3162/PGDĐT - THCS
Hướng dẫn công tác tháng 01/2020 Chi tiết
2019-12-30
2786/HD-THCS
Hướng dẫn công tác tháng 12/2019 Chi tiết
2019-11-30
2698/HD-PGDĐT-THCS
Hướng dẫn kiểm tra khảo sát chất lượng HKI, năm học... Chi tiết
2019-11-08
2527/GDĐT - THCS
Hướng dẫn công tác tháng 11/2019 Chi tiết
2019-11-01
2297/PGDĐT- THCS
Hướng dẫn công tác tháng 10/2019 Chi tiết
2019-10-01
1435/PGDĐT - THCS
Hướng dẫn công tác tháng 9/2019 Chi tiết
2019-08-30
663/PGDĐT-TĐKT
Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2018-2019 Chi tiết
2019-05-14
543/GDĐT-THCS
Hướng dẫn công tác tháng 5/2019 Chi tiết
2019-05-01
542/PGDĐT-THCS
Hướng dẫn tổng kết đánh giá xếp loại và xét tốt... Chi tiết
2019-04-26
555/GDĐT
Hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS năm học 2018- 2019 Chi tiết
2019-04-11
437/PGDĐT-THCS
Hướng dẫn công tác tháng 4/2019 Chi tiết
2019-03-29
425/PGDĐT-THCS
Kế hoạch hội thi GVCN giỏi cấp THCS năm học 2018 - 2019 Chi tiết
2019-03-27
289/PGDĐT - THCS
Hướng dẫn bổ sung hội thi GV thi TPt Đội TNTP năm học... Chi tiết
2019-03-07
265/PGDĐT-THCS
Hướng dẫn công tác tháng 3/2019 Chi tiết
2019-03-01
235/KH-PGDĐT
Kế hoạch công tác VTLT năm 2019 Chi tiết
2019-02-21
205/PGDĐT-THCS
Hướng dẫn công tác tháng 02/2019 Chi tiết
2019-01-31
195/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thi đua đổi mới sáng tạo và xét khen... Chi tiết
2019-01-28
3162/ PGDĐT - THCS
Hướng dẫn công tác tháng 01/2020 Chi tiết
2018-12-30
1110/PGDĐT
Hướng dẫn thi HSG TDTT năm học 2018 -2019 Chi tiết
2018-12-17
193/GDĐT-KHTV
Hướng dẫn công tác thống kê kế hoạch tài chính,... Chi tiết
2018-10-31
979/GDĐT-THCS
Hướng dẫn công tác tháng 11/2018 Chi tiết
2018-10-30
935/PGDĐT-THCS
Hướng dẫn công tác thư viện trường học năm học 2018... Chi tiết
2018-10-16
894/GDĐT-THCS
Hướng dẫn kiểm tra chất lượng giữa HK1 năm học... Chi tiết
2018-10-08
878/PGDĐT-THCS
Hướng dẫn công tác tháng 10/2018 Chi tiết
2018-09-30
859/KH-PGDĐT
Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 Chi tiết
2018-09-24
648/PGDĐT-THCS
Hướng dẫn công tác tháng 8/2018 Chi tiết
2018-07-30
475/HD-GDĐT
Hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 năm học 2018 - 2019 Chi tiết
2018-06-04
328/GDĐT-THCS
Hướng dẫn công tác tháng 5/2018 Chi tiết
2018-05-27
230/GDĐT-THCS
Hướng dẫn công tác tháng 4/2018 Chi tiết
2018-03-31
220/HD-GDĐT
V/v hoàn thành chương trình và khảo sát chất lượng HKII... Chi tiết
2018-03-26
141/GDĐT-THCS
Hướng dẫn công tác tháng 3/2018 Chi tiết
2018-02-26
140/PGDĐT - THCS
Hướng dẫn kiểm tra chất lượng giữa HK II... Chi tiết
2018-02-26
95/PGDĐT-THCS
Hướng dẫn công tác tháng 2/2018, cấp THCS Chi tiết
2018-01-31
1080/GDĐT-THCS
HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THI GVG CẤP HUYỆN 2017-2018 Chi tiết
2017-12-30
36/2017/TT-BGDĐT
THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN CÔNG KHAI Chi tiết
2017-12-28
1025/PGDDT-THCS
Hướng dẫn công tác tháng 12/2017 Chi tiết
2017-11-30
1014/HD-PGDĐT
Hướng dẫn khảo sát chất lượng HKI- Năm học 2017 - 2018 Chi tiết
2017-11-27
961/PGDĐT-THCS
Hướng dẫn công tác tháng 11/2017 Chi tiết
2017-10-30
847/GDĐT-THCS
Hướng dẫn kiểm tra chất lượng giữa học kỳ I năm... Chi tiết
2017-10-06
739/KH - PGDDT
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 Chi tiết
2017-09-21
232/TB - UBND
Thông báo tuyển dụng giáo viên trung học Chi tiết
2017-09-11
691/PGDĐT-THCS
Hướng dẫn công tác tháng 9/2017 Chi tiết
2017-09-01
686/PGD&ĐT
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 - 2018 Chi tiết
2017-08-30
2699/CT-BGDĐT
Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của... Chi tiết
2017-08-08
789/PGDĐT-THCS
Hướng dẫn công tác tháng 11 cấp THCS Chi tiết
2016-11-01
764/PGDĐT-THCS
Kiểm tra chất lượng giữa học kỳ I năm học 2016-2017 Chi tiết
2016-10-19
764/GDĐT
Cv so 764 Kiem tra chat luong giua HKI Chi tiết
2016-10-13
738/HD-SGDĐT-TTr
CV so 738 Huong dan to chuc hoi thi GVDG Chi tiết
2016-10-13
698/BGDĐT-CNTT
CV so 698 Huong dan thuc hien nhiem vu CNTT nam hoc 2016 2017 Chi tiết
2016-09-27
735/BGDĐT-PCGD XMC
CV so 735 Trieu tap kiem tra PCGD XMC Chi tiết
2016-09-09
1353/KH- TTBC
V/v chuẩn bị hội thảo 'Đổi mới hoạt động giáo... Chi tiết
2016-09-09
1348 /KH-PGDĐT
CV 1348 Huong dan day va hoc nghe pho thong Chi tiết
2016-09-09
1000/SGDĐT-VP
CV 1000 ngay 8.9.16 cua UBND huyen vv to chuc Tuan le hoc tap suot... Chi tiết
2016-09-08
246/GD-THCS
Du thao HD nhiem vu nam hoc 2016 2017 Chi tiết
2016-09-06
23/SGDĐT-TCCB
Thông tư 23 15_7_2016 điều chỉnh lương hưu và trợ cấp Chi tiết
2016-08-31
506/SGDĐT-TCCB
So GD DT trien khai mot so hoat dong mon Ngu van NH 2016 2017 Chi tiết
2016-08-30
221/HD-HĐTĐKT
UBND tinh Quyet dinh muc hop phi va phi du thi tuyen sinh Chi tiết
2016-08-29
624/GDĐT-KTĐG
V/v hướng dẫn chuyên tiếng anh năm học 2016-2017 Chi tiết
2016-08-25
642/PGDĐT-THCS
V/v Chuẩn bị tổ chức khai giảng Chi tiết
2016-08-20
09/2009/TT-BGDĐT
THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐỐI VỚI... Chi tiết
2009-05-07


Lễ Khai Giảng trường THCS Đồng Lý năm học 2018 - 2019
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20/11
HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI HUYỆN LÝ NHÂN NĂM HỌC 2015-2016
VĂN NGHỆ CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT
  • Ba công khai
  • Thông báo