Thông báo

THÔNG BÁO TẬP TRUNG CHUẨN BỊ NĂM HỌC 2019 - 2020

ĐỂ CHUẨN BỊ CHO NĂM HỌC 2019 - 2020 TRƯỜNG THCS ĐỒNG VĂN THÔNG BÁO ĐẾN TOÀN THỂ CAC EM HỌC SINH THỜI GIAN TẬP TRUNG LÀ 7 GIỜ 30 NGÀY 01/8/2019.

( Khi các em đọc được thông bao này thì báo cho các bạn khác trong trường.)

Tải về

Xem thêm...
NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH LẦN THỨ NHẤT - NĂM 2019
Bài dạy Hội thảo PPDH ' Bàn tay nặn bột'
Công trình Măng non Liên đội trường THCS Đồng Văn
HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRÊN TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI
Diễn văn khai trường 2015-2016