Thông báo

THÔNG BÁO TẬP TRUNG CHUẨN BỊ NĂM HỌC 2019 - 2020

ĐỂ CHUẨN BỊ CHO NĂM HỌC 2019 - 2020 TRƯỜNG THCS ĐỒNG VĂN THÔNG BÁO ĐẾN TOÀN THỂ CAC EM HỌC SINH THỜI GIAN TẬP TRUNG LÀ 7 GIỜ 30 NGÀY 01/8/2019.

( Khi các em đọc được thông bao này thì báo cho các bạn khác trong trường.)

Tải về

Xem thêm...
Loạt đá Penalty trận chung kết với THCS Bạch Thượng
Bài dạy Hội thảo PPDH ' Bàn tay nặn bột'
NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH LẦN THỨ NHẤT - NĂM 2019
Công trình Măng non Liên đội trường THCS Đồng Văn
HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRÊN TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI