Tin từ đơn vị khác

Hội nghị tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi năm học 2011 – 2012

PHHS vui lòng làm theo các bước sau, tải tài liệu về máy tính cho HS tự làm; Khi đến trường đi học trở lại, HS nộp bài cho GV bộ môn để kiểm tra, đánh giá!

Bước 1: PHHS nhấn vào bài tập tương ứng với khối lớp con mình đang học: 

Bài tập lớp 6

Bài tập lớp 7

Bài tập lớp 8

Bài tập lớp 9

Bước 2: PHHS nhấn chuột vào từng môn (Ví dụ: Mũi tên đang chỉ Bài tập môn Anh lớp 6; hoặc Bài tập môn Anh lớp 6) trong hình: 

Bước 3: PHHS nhấn chuột vào vị trí mũi tên màu đỏ như hình dưới:

Bước 4: Chọn Direct Download như mũi tên chỉ trong hình sau:

Bước 5: Hình sau hiện ra, PHHS chọn My computer (mũi tên 1), chọn tiếp ổ đĩa cần lưu tài liệu (ví dụ: chọn ổ D: hoặc ổ F: theo mũi tên 2) rồi nhấn vào Save (theo mũi tên 3)

Bước 6: Đóng trình duyệt web; Vào My computer trên máy tính, Vào ổ D: hoặc ổ F:; mở tài liệu vừa lưu ở trên ra cho HS làm (PHHS có thể in ra cho HS làm nếu có máy in)

Tương tự thực hiện các bước trên khi tải về bài tập các môn học khác!

Trân trọng cảm ơn các bậc PHHS! 

Tác giả: thcschuyenngoai

Xem thêm

HƯỚNG DẪN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHỀN MỀM ZOOM ĐỂ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH LẦN THỨ NHẤT - NĂM 2019
HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRÊN TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI
Bài dạy Hội thảo PPDH ' Bàn tay nặn bột'