tin tức-sự kiện

THẦY TRÒ TRƯỜNG THCS ĐỒNG VĂN ĐẾN VỚI CÁC HỘI THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP VÀ VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN CẤP QUỐC GIA

Năm học 2014-2015, Bộ GD&ĐT đã tổ chức các cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp trong đội ngũ giáo viên THCS, THPT và cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học. Đây là những hội thi có ý nghĩa quan trọng góp phần thúc đẩy phong trào thi đua “hai tốt” trong các trường học và đây là những giải pháp bước đầu thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển chuẩn kĩ năng và năng lực của học sinh.

Quan điểm dạy học tích hợp là một định hướng trong đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, là một bước chuyển từ cách tiếp cận nội dung giáo dục sang tiếp cận năng lực và phẩm chất người học nhằm đào tạo con người có tri thức mới, năng động, sáng tạo khi giải quyết các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống. Với mục đích khuyến khích giáo viên sáng tạo, thực hiện dạy học theo chủ đề, chủ điểm có nội dung liên quan đến nhiều môn học và gắn liền với thực tiễn; góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập.

Với cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học, mục đích khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn, tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh.

Từ việc nhận thức được ý nghĩa, mục đích của hai cuộc thi nói trên, Phòng GD&ĐT Duy Tiên đã chỉ đạo các đơn vị trường học tham gia hưởng ứng và triển khai khá tích cực qua các công đoạn: thi ở trường, tuyển chọn ở cấp huyện và gửi bài tham gia dự thi cấp tỉnh và toàn quốc.

  Dạy học tích hợp có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục, rèn luyện và phát triển kĩ năng tư duy, phân tích tổng hợp, khái quát hóa, trừu tượng hóa cho người học. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn giúp học sinh linh hoạt, sáng tạo và chủ động trong việc giải quyết thực tiễn. Đây chính là một trong những giải pháp về đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển chuẩn kĩ năng và năng lực của học sinh. 


Tác giả: thcsdongvan

Xem thêm

HƯỚNG DẪN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHỀN MỀM ZOOM ĐỂ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH LẦN THỨ NHẤT - NĂM 2019
HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRÊN TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI
Bài dạy Hội thảo PPDH ' Bàn tay nặn bột'