tin tức-sự kiện

HAI HỌC SINH NHÀ TRƯỜNG ĐẠT GIẢI NHÌ CUỘC THI KHKT CẤP HUYỆN

    Với mục tiêu khuyến khích học sinh trung học NCKH, sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn. Góp phần đổi mới hình thức tổ chức hoạt động dạy học; đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập; phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh; thúc đẩy giáo viên tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học. Tăng cường các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Hôm nay tại tường THCS Nguyễn Hữu Tiến phòng giáo dục tổ chức cuộc thi KHKT dành cho học sinh THCS. 

Dự án " Hệ thống đối phó khẩn cấp khi xảy ra cướp ngân hàng, kho bạc"

Hai học sinh tham gia dự án KHKT

Trả lời các câu hỏi của BGK

Học sinh Nguyễn Tuấn Anh (ngoài cùng bên trái) nhận giải Nhì của BTC


         Cuộc thi năm nay được tổ chức quy mô hơn, các dự án phải trải qua hai vòng thi, vòng thi lĩnh vực và vòng thi toàn cuộc. Trường THCS Đồng Văn mang đến cuộc thi hai dự án:
     + Dự án " Hệ thống đối phó khẩn cấp khi xảy ra cướp ngân hàng, kho bạc" thuộc lĩnh vực Hệ thống nhúng của hai học sinh Nguyễn Tuấn Anh lớp 9A và Nguyễn Việt Huy lớp 9B do cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hoa hướng dẫn và thầy giáo Thạch Qung Thịnh bảo trợ.
      + Dự án " Tìm hiểu, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử chùa Bà Đanh, huyện Kim Bảng"
thuộc lĩnh vực KHXH - HV của hai học sinh Trần Thị Cẩm Ly và Kiều Hồng Hạnh lớp 9B do cô giáo Lê Thị Thắm hướng dẫn.
         Các dự án của nhà trường đã trải qua các vòng thi của BTC và đã được BGK đánh giá cao, đặc biệt dự án 
" Hệ thống đối phó khẩn cấp khi xảy ra cướp ngân hàng, kho bạc" có tính mới, tính ứng dụng thực tiễn cao. Dự án " Tìm hiểu, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử chùa Bà Đanh, huyện Kim Bảng" là một dự án rất thực tế, có nhiều tư liệu minh họa sinh động. Qua các vòng đánh giá của BGK dự án " Hệ thống đối phó khẩn cấp khi xảy ra cướp ngân hàng, kho bạc" đã đạt giải Nhất vòng lĩnh vực, đạt giải Nhì vòng toàn cuộc và được chọn cùng với 5 dự án của các trường tham gia cuộc thi KHKT cấp tỉnh.

Tác giả: Q. Thịnh

Xem thêm

HƯỚNG DẪN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHỀN MỀM ZOOM ĐỂ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH LẦN THỨ NHẤT - NĂM 2019
HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRÊN TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI
Bài dạy Hội thảo PPDH ' Bàn tay nặn bột'