tin tức-sự kiện

CẤP THCS TỔ CHỨC HỘI THẢO VỀ TRƯỜNG HỌC MỚI

    Thực hiện Kế hoạch số 77 /KH-PGD&ĐT ngày 30/8/2016 của Phòng GD&ĐT Duy Tiên về việc triển khai mô hình trường học mới, Thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017 . Hôm nay ngày 21/2/2017 tại trường THCS Tiên Ngoại cấp THCS tổ chức hội thảo về mô hình trường học mới năm học 2016 - 2017. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Đình Thanh - Phó trưởng phòng giáo dục, các đồng chí chuyên viên tổ THCS cùng đại diện Ban giám hiệu, tổ chuyên môn và giáo viên các nhà trường trong huyện đã về dự đông đủ theo đúng thành phần được triệu tập.
     Buổi hội thảo lần này nằm trong lộ trình triển khai mô hình trường học mới của cấp THCS năm học 2016 - 2017, với mục tiêu giúp các nhà trường, các đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên tiếp tục nâng cao chất lượng trong công tác quản lý, giảng dạy  khi triển khai trường học mới, thông qua trao đổi, học hỏi những kinh nghiệm hay, những biện pháp tốt trong công tác quản lý, giảng dạy về mô hình trường học mới. 
   Buổi hội thảo gồm hai phần
        - Phần 1: Dự 1 tiết dạy minh họa:
           Dự bài: Quy đồng mẫu nhiều phân số (Tiết 1) bộ môn Toán 6 do đ/c Trần Văn Hải - GV trường THCS Tiên Ngoại thực hiện. Bài dạy được tổ chức theo phương pháp dạy học mới, giáo viên dạy đã thực hiện tốt các yêu cầu về tổ chức hoạt động học tập cho học sinh: Chuyển giao nhiệm vụ, quan sát, kiểm tra, giúp đỡ học sinh trong cả tiết học. Các em học sinh tham gia hoạt động học tập hoàn toàn chủ động, tích cực, sôi nổi và có hiệu quả.. Theo đánh giá của các đồng chí Hoàng Quốc Vụ   - Hiệu trưởng trường THCS Mộc Bắc về dự: ".... Nếu các tiết trên lớp đối với các trường đại trà mà tổ chức được các tiết dạy như tiết này thì chắc chắn chất lượng giáo dục sẽ được nâng cao..."

Các đồng chí cán bộ, giáo viên tham gia dự giờ tiết dạy Hội thảo.

  - Phần 2: Tổ chức trao đổi, thảo luận.
          Giáo viên dự giờ trao đổi thảo luận, phân tích các hoạt động của học sinh, hoạt động của giáo viên; chỉ ra nguyên nhân tại sao học sinh chưa tích cực tham gia vào hoạt động, học. Các đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên các nhà trường đã chi sẽ những kinh nghiệm hay trong công tác quản lý, giảng dạy, đồng thời cũng chỉ ra những khó khăn, hạn chế đồng thời nêu ra giải pháp về những vấn đề trong triển khai mô hình trường học mới.

 

Các em học sinh tích cực trong các hoạt động học tập theo mô hình THM

       Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Đình Thanh - Phó trưởng phòng giáo dục đã biểu dương tinh thần tham gia hội thảo của các đơn vị nhà trường, chất lượng chuyên môn của buổi hội thảo, công tác chuẩn bị của trường THCS Tiên Ngoại, và giáo viên tham gia dạy hội thảo, đồng chí đã giải đáp một số kiến nghị của các đơn vị nhà trường. chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai mô hình trường học mới và đề nghị các trường tập trung giải quyết các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tác giả: Q. Thịnh

Xem thêm

HƯỚNG DẪN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHỀN MỀM ZOOM ĐỂ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH LẦN THỨ NHẤT - NĂM 2019
HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRÊN TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI
Bài dạy Hội thảo PPDH ' Bàn tay nặn bột'