tin tức-sự kiện

NHÀ TRƯỜNG ĐÓN ĐOÀN KIỂM TRA DẠY HỌC NGOẠI NGỮ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC

     Thực hiện công văn số 09 /PGDĐT-THCS ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Phòng GD&ĐT Duy Tiên về việc kiểm tra, rút kinh nghiệm về tổ chức dạy học ngoại ngữ theo Đề án NNQG 2020 tại các trường THCS. Hôm nay đoàn kiểm tra dạy học Ngoại ngữ theo Đề án 2020 của phòng giáo dục Duy Tiên đã về làm việc tại nhà trường. Theo Quyết định số 20/QĐ - PGDĐT của trưởng phòng giáo dục và đào tạo Duy Tiên đoàn sẽ  kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm về thực trạng tổ chức dạy học ngoại ngữ, việc quản lý và sử dụng trang thiết bị dạy học ngoại ngữ tại nhà trường. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường, công tác giảng dạy, hồ sơ sổ sách của giáo viên giảng dạy Ngoại ngữ, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy ngoại ngữ.
      Sau khi kiểm tra đoàn đã đánh giá, nhận xét tốt công tác chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường đã bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên trong thực hiện Đề án ngoại ngữ, nhà trường đã xây dựng đầy đủ các loại kế hoạch theo quy định, đã tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy ngoại ngữ tại nhà  trường, đoàn đánh giá cao kết quả đã đạt được trong giảng dạy ngoại ngữ trong mấy năm qua, như kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT xếp 4/18, kiểm tra CLHK II xếp thứ 3/18, đoàn cũng ghi nhận và đánh giá cao cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy nhà trường đã có hai phòng dạy tiếng Anh riêng biệt có đầy đủ máy chiếu Projector, máy chiếu vật thể, loa đài..., Đối với giáo viên dạy đoàn đã tiến hành dự giờ hai tiết dạy của hai đồng chí giáo viên dạy ngoại ngữ, kiểm tra hồ sơ, sổ sách, đoàn đã đánh giá kết quả tốt "...các loại hồ sơ của giáo viên có đầy đủ theo quy định, giáo án soạn chi tiết, rõ ràng thể hiện được các hoạt động của học sinh...tiết dạy của hai đồng chí có rất nhiều ưu điểm như tổ chức hoạt động cho học sinh thể hiện được ý đồ, hợp lý, có tính sáng tạo trong các chuỗi bài học, cách sử dụng kênh hình trong bài dạy, bài dạy lôi cuốn, tạo không khí thân thiện đối với học sinh..." như nhận xét của đồng chí Đào Thị Quỳnh Hoa và đồng chí Trần Nhật Quang trong đoàn kiểm tra. 

Các đồng chí trong đoàn kiểm tra dự một tiết dạy của đồng chí Nguyễn Văn Khảm
 

                 Các em học sinh thảo luận nhóm trong giờ dạy của đồng chí Phạm Thị Kim Oanh

     Qua kiểm tra đoàn cũng đã chỉ ra một số mặt nhà trường cần thực hiện để tiếp tục nâng cao chất lượng dạy ngoại ngữ như: Nhà trường tiếp tục tham mưu với lãnh đạo địa phương, lãnh đạo cấp trên để tiếp tục trang bị thêm cơ sở vật chất đặc biệt là các phòng học vì trong các năm tới số lượng học sinh tăng lên có thể ảnh hưởng đến việc bố trí các phòng dạy riêng biệt, bổ sung các thiết bị hỗ trợ giảng dạy khác ...hướng tới xây dựng phòng nghe, nhìn...Tăng cường tổ chức các hoạt động bổ trợ ngoại ngữ cho học sinh như các buổi giao lưu tiếng Anh, sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh...
       Công tác kiểm tra của đoàn kiểm tra của phòng giáo dục rất có ý nghĩa đối với nhà trường, dựa trên các nhận xét, đánh giá của đoàn kiểm tra, nhà trường sẽ phát huy các thế mạnh đã có, đồng thời khắc phục, điều chỉnh các mặt còn chưa đạt được, góp phần ngày càng nâng cao chất lượng giảng dạy ngoại ngữ nói riêng và chất lượng giáo dục của nhà trường nói chung.

Tác giả: Q.Thịnh

Xem thêm

HƯỚNG DẪN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHỀN MỀM ZOOM ĐỂ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH LẦN THỨ NHẤT - NĂM 2019
HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRÊN TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI
Bài dạy Hội thảo PPDH ' Bàn tay nặn bột'