tin tức-sự kiện

TRƯỜNG THCS ĐỒNG VĂN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC.

      Trong không khí của mùa thu ngày khai trường, thực hiện công văn số 40 của Liên đoàn Lao động huyện Duy Tiên, sự chỉ đạo của phòng giáo dục Duy Tiên. Hôm nay ngày 29/9/2017, trường THCS Đồng Văn  long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2017 – 2018. Hội nghị nhằm mục đích phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức và nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị; Góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có đủ phẩm chất chính trị, phấm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triến và đổi mới của đất nước; Phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

    Trong hội nghị đ/c Đỗ Thị Thanh - Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường đã trình bày  kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan; Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 và đề ra dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018. Kiểm điểm trách nhiệm của người đúng đầu đơn vị trong việc thưc hiện kế hoạch, nhiệm vụ;  Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2016-2017; Xây dựng nội dung xét khen thưởng và dự kiến nội dung phong trào thi đua năm học 2017 – 2018. Báo cáo công tác tài chính, việc thực hiện thu chi ngân sách, thu chi các nguôn tài chính khác của cơ quan.  Nghe Ban thanh tra nhân dân báo các đánh kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2016 - 2017 và chương trình công tác, hoạt động của thanh tra nhân dân năm học 2017-2018.
         Cán bộ công chức, viên chức nhà trường đã tích cực thảo luận, bàn và đưa ra nhiều giải pháp tích cực để thực hiện kế hoạch năm học 2017 -2018; bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị. Thủ trưởng đơn vị đã lăng nghe ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức; giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cán bộ công chức, viên chức. Hội nghị đã thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan. Ký kết giao ước thi đua, cam kết trách nhiệm giữa người đứng đầu cơ quan với tổ chức công đoàn. Bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017 – 2019.

  Một số hình ảnh trong hội nghị

Tác giả: TQT

Xem thêm

HƯỚNG DẪN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHỀN MỀM ZOOM ĐỂ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH LẦN THỨ NHẤT - NĂM 2019
HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRÊN TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI
Bài dạy Hội thảo PPDH ' Bàn tay nặn bột'