tin tức-sự kiện

CẤP THCS TỔ CHỨC HỘI THẢO SHCM THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC

 Với mục tiêu đổi mới để nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn ( SHCM ) ở các nhà trường  nhằm đáp ứng nhiệm nhiệm vụ " Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo " theo tinh thần Nghị quyết 29 của BCH TW Đảng, đồng thời tạo sự chuyển biến về công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên. Hôm nay tại trường THCS Nguyễn Hữu Tiến, cấp THCS đã tổ chức Hội thảo về SHCM theo nghiên cứu bài học hay còn gọi SHCM theo phân tích bài dạy. Tham dự buổi hội thảo có đồng chí Bùi Đình Thanh - Phó trưởng phòng GD Duy Tiên, các đồng chí, cán bộ chuyên viên Tổ THCS, các đồng chí cán bộ quản lý, tổ trưởng chuyên môn của các trường THCS trong huyện. 

Các đồng chí dự giờ tiết dạy để SHCM

Tiết dạy được thực hiện theo mô hình trường học mới

       Nội dung chính của buổi hội thảo là dự giờ một tiết thực dạy của giáo viên trường THCS Nguyễn Hữu Tiến  và dự SHCM của tổ KHTN trường THCS Nguyễn Hữu Tiến theo hướng nghiên cứu bài học. Tiết dạy môn Toán 6 do đồng chí Lã Thị Thanh Hương , giáo viên trường THCS Nguyễn Hữu Tiến thực hiện theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, áp dụng các phương pháp dạy học mới. Sau khi dự xong tiết dạy các đồng chí giáo viên tổ KHTN đã tổ chức buổi SHCM để phân tích bài dạy vừa thực hiện, nội dung chính là phân tích để tìm hiểu: Hoạt động học của học sinh thông qua những hành động, trạng thái tâm lý, khả năng hợp tác, sản phẩm của học sinh...Buổi SHCM đã diến ra theo đúng tiến trình  nghiên cứu bài học, tuy vẫn còn một số ý kiến chưa đồng tình nhưng nhìn chung buổi SHCM tổ chức tương đối tốt, giúp các đồng chí về dự có những định hướng để tổ chức SHCM theo nghiên cứu bài học khi áp dụng tại đơn vị mình.

Học sinh trao đổi theo nhóm

Các đồng chí dự chăm chú theo dõi hoạt động của học sinh

Buổi SHCM của tổ KHTN  trường THCS Nguyễn Hữu Tiến theo nghiên cứu bài học

      Theo chỉ đạo của phòng giáo dục trong năm học này các trường sẽ tập trung đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả buổi SHCM tại các nhà trường, mà cách thức thực hiện là SHCM dựa trên nghiên cứu bài học. Nếu được áp dụng đồng loạt, nghiêm túc thì đây sẽ là một cách hiệu quả giúp đội ngũ giáo viên của các nhà trường  trau dồi, học hỏi thêm những kinh nghiệm, kiến thức về chuyên môn, đặc biệt những vấn đề về đổi mới giáo dục trong đó trọng tâm là đổi mới PPDH, đổi mới tổ chức hoạt động học tập, đổi mới kiểm tra đánh giá..., nhằm phát huy được năng lực, phẩm chất của người học.

 

Tác giả: Q. Thịnh

Xem thêm

HƯỚNG DẪN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHỀN MỀM ZOOM ĐỂ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH LẦN THỨ NHẤT - NĂM 2019
HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRÊN TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI
Bài dạy Hội thảo PPDH ' Bàn tay nặn bột'