tin tức-sự kiện

CẤP THCS TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI

   

      Thực hiện công văn số 497/SGDĐT-GDTrH ngày 19/4/2017 của Sở GD& ĐT Hà Nam về việc tổ chức sơ kết mô hình trường học mới cấp TH,THCS. Hôm nay ngày 31 tháng 5 tại trường THCS Đồng Văn  cấp THCS tổ chức hội nghị sơ kết mô hình trường học mới. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Quang Tuyến - HUV, trưởng phòng giáo dục, về dự hội nghị còn có các đồng chí là lãnh đạo, chuyên viên cấp THCS, các đồng chí cán bộ QL, tổ trưởng CM, giáo viên các trường THCS trong toàn huyện đã về dự đông đủ, Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả triển khai mô hình trường học mới đối với cấp THCS huyện Duy Tiên và những đóng góp của mô hình trường học mới đối với nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

    Đồng chí Bùi Đình Thanh - Phó trưởng phòng GD phụ trách cấp THCS đọc báo cáo sơ kết một năm thực hiện mô hình trường học mới (THM). Trong báo cáo đồng chí đã nêu bật những thuận lợi, khó khăn khi triển khai mô hình trường học mới cấp THCS trong toàn huyện, đồng thời báo cáo cũng có những đánh giá rất chi tiết, đầy đủ những ưu điểm, mặt tích cực của mô hình THM , những đóng góp tích cực của mô hình trong việc đỏi mới PPDH, KTĐG, trong việc phát huy năng lực, phẩm chất của học sinh theo tinh thần của Nghị quyết 29. 

    Năm học 2016 - 2017 cấp THCS  có 8 trường tham gia giảng dạy theo mô hình trường học mới, ngoài hai trường THCS Đồng Văn và THCS Chuyên Ngoại triển khai ở khối 6;7 sáu trường còn lại triển khai ở khối 6. Qua báo cáo sơ kết thì kết quả KTCL cuối năm đối với khối 6;7 của các trường dạy theo mô hình trường học mới đều vượt ở cả 3 môn Văn; Toán; Anh so với các trường dạy theo truyền thống, các em học sinh khi được học theo mô hình này cũng phát triển các năng lực và phẩm chất cá nhân như các em giao tiếp tốt hơn, bạo dạn hơn, có khả năng làm việc nhóm tốt hơn..Tuy nhiên với hệ thống cơ sở vật chất của trường học truyền thống khi áp dụng vào mô hình trường học mới cũng phát sinh những bất cập, không phù hợp mà trong phần tham luận các đồng chí CBQL và giáo viên về dự đã nêu ra như phòng học không đủ diện tích, trang thiết bị cong hỏng, thiếu, đội ngũ còn chưa đồng đều trong các nhà trường, số học sinh trên một lớp đông...Những tồn tại , hạn chế đã được các trường chia sẻ các biện pháp khắc phục, hạn chế để có thể tếp tục triển khai có hiệu quả mô hình trường học mới trong những năm học tiếp theo. Phát biểu kết luận hội nghị đ/c Trần Quang Tuyến - Trưởng phòng giáo dục đã ghi nhận, biểu dương kết quả các nhà trường đã đạt được trong việc triển khai mô hình THM, đồng thời đ/c cũng yêu cầu các nhà trường tiếp tục khắc phục những khó khăn, phát huy các nguồn lực trong và ngoài nhà trường để tiếp tục triên khai có hiệu quả mô hình trường học mới trong năm học 2017 - 2018, không chỉ 8 trường của năm học này mà trong năm học tiếp theo, các trường có đủ các điều kiện cơ sở vật chất như THCS Hoàng Đông, THCS Duy Hải... sẽ đăng ký để thực hiện dạy học theo mô hình trường học mới.

Một số hình ảnh trong hội nghị sơ kết mô hình THM tại THCS Đồng Văn

Các đ/c tham dự hội nghị

Đ/c Trần Quang Tuyến - HUV, trưởng phòng GD phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Bùi Đình Thanh - Phó trưởng phòng đọc báo cáo sơ kết mô hình THM

Các đ/c CBQL các trường tham luận tại hội nghị
Tác giả: T.Q.Thinh

Xem thêm

HƯỚNG DẪN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHỀN MỀM ZOOM ĐỂ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH LẦN THỨ NHẤT - NĂM 2019
HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRÊN TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI
Bài dạy Hội thảo PPDH ' Bàn tay nặn bột'