tin tức-sự kiện

CẤP THCS CƠ SỞ TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP HUYỆN LẦN HAI

 Thực hiện kế hoạch năm học 2018 - 2019, kế hoạch số 109 /KH - GD&ĐT ngày 08/10/2018 của phòng giáo dục Duy Tiên về việc Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp huyện năm học 2018 - 2019. Hôm nay ngày 27/3/2019 các cụm trường cấp THCS trong toàn huyện đã tổ chức Sinh hoạt chuyên môn (SHCM) cấp huyện lần hai. Theo kế hoạch số 109 trong năm học 2018- 2019 sẽ có hai lần SHCM cấp huyện tổ chức theo các cụm, lần 1 tổ chức trong học kỳ I với nội dung SHCM " dựa trên nghiên cứu bài học", lần hai tổ chức trong học kỳ II với nội dung SHCM theo chuyên đề. 
    Trong lần SHCM thứ hai này phòng giáo dục yêu cầu các nhóm trưởng nhóm chuyên môn gửi Kế hoạch SHCM của nhóm về phòng  giáo dục. Các bộ môn sinh hoạt chuyên môn lần hai này gồm 3 phần
    Phần 1: Các bộ môn thành lập các nhóm chuyên môn trên trường học kết nối. Đưa nội dung SHCM lên trường học kết nối, các thành viên trong nhóm sẽ tham gia trao đổi, thảo luận để xây dựng nội dung SHCM  hoàn chỉnh trên trường học kết nối.
    Phần 2: Nhóm thực hiện một tiết dạy trong nội dung chuyên đề đã xây dựng, các thành viên trong nhóm dự giờ, ghi chép lại các hoạt động học của học sinh, hoạt động chuyển giao nhiệm vụ, giúp đỡ học sinh của giáo viên.
   Phần 3: Các nhóm chuyên môn tổ chức rút kinh nghiệm giờ dạy, tập trung phân tích các nội dung đã đạt được, chỉ ra nguyên nhân các mặt còn hạn chế. Thống nhất nội dung SHCM và gửi sản phẩm đã thống nhất lên trường học kết nối
      Ngày 27/3/2019 các nhóm chuyên môn tham gia SHCM cấp huyện lần hai được tổ chức tại 3 cụm. Tại cụm 3 SHCM các môn Vật Lí, Hóa Học, Công Nghệ,  và Tin học. Buổi SHCM lần hai diễn ra theo đúng kế hoạch, các nhóm đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã đề ra. Đồng chí Lê Minh Thuấn - Phó trưởng phòng GD trung học sở giáo dục và đào tạo Hà Nam, đồng chí Hoàng Thị Thanh Tâm- Chuyên viên sở giáo dục và đào tạo Hà Nam, đồng chí Bùi Đình Thanh - Phó trưởng phòng giáo dục huyện đã về dự, chỉ đạo và kiểm tra việc SHCM tại cụm 3, tại buổi họp rút kinh nghiệm SHCM tại cụm 3 các đồng chí đã biểu dương, ghi nhận công tác chuẩn bị của cụm 3, việc phân công chuẩn bị các cơ sở vật chất phục vụ SHCM đầy đủ, các nhóm đã thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra. Các đồng chí đánh giá cáo công tác chuẩn bị, tổ chức SHCM của cụm 3 và trường THSC Hoàng Đông, một số nhóm đã thực hiện tốt việc SHCM trên THKN như nhóm Hóa học, Sinh học, Vật Lí, ...tuy nhiên vẫn còn  những tồn tài cần rút kinh nghiệm trong buổi SHCM đó là: Một số ý kiến đóng góp trên THKN còn sơ sài, hình thức, ...

Các đồng chí trao đổi, thảo luận, chia sẻ trong buổi SHCM  cấp huyện 

    Có thể nói buổi SHCM cấp huyện là dịp rất tốt để mỗi đồng chí cán bộ giáo viên trau dồi thêm chuyên môn, nghiệp vụ. Đây còn là dịp để đội ngũ giáo viên trong  toàn huyện giao lưu, học hỏi lẫn nhau, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu thực hiện đổi mới giáo dục theo tinh thần Nghị quyết số 29 của BCH trung ương Đảng.

Tác giả: Q. Thịnh

Xem thêm

HƯỚNG DẪN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHỀN MỀM ZOOM ĐỂ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH LẦN THỨ NHẤT - NĂM 2019
HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRÊN TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI
Bài dạy Hội thảo PPDH ' Bàn tay nặn bột'