tin tức-sự kiện

CÔNG VĂN 180 VỀ HƯỚNG DẪN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA BỘ Y TẾ

Các bạn nhấn vào " Tải tệp đính kèm" để tải Công văn về.

Tác giả: Q Thịnh

Xem thêm

HƯỚNG DẪN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHỀN MỀM ZOOM ĐỂ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH LẦN THỨ NHẤT - NĂM 2019
HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRÊN TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI
Bài dạy Hội thảo PPDH ' Bàn tay nặn bột'