Loạt đá Penalty trận chung kết với THCS Bạch Thượng
Bài dạy Hội thảo PPDH ' Bàn tay nặn bột'
NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH LẦN THỨ NHẤT - NĂM 2019
Công trình Măng non Liên đội trường THCS Đồng Văn
HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRÊN TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI
  

Tổ chức

  • BAN GIÁM HIỆU

  • Địa chỉ: THCS Đồng Văn
  • Email: thcsdongvandt@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03513835468
TT Thông tin
1
Họ tên: Đỗ Thị Thanh
Vị trí: HIỆU TRƯỞNG
Email: dtthanh69c2dv@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0914531693
2
Họ tên: Thạch Quang Thịnh
Vị trí: P. HIỆU TRƯỞNG
Email: tqthinh82c2bt@hanam.edu.vn
Điện thoại: 03513835468