HƯỚNG DẪN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHỀN MỀM ZOOM ĐỂ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH LẦN THỨ NHẤT - NĂM 2019
HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRÊN TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI
Bài dạy Hội thảo PPDH ' Bàn tay nặn bột'
  

Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND
Về mức học phí đối với GDMN, phổ thông công ... Chi tiết
2018-07-13
54/KH -PGDĐT
Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 20... Chi tiết
2018-05-21
48/GDĐT-THCS
về việc xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học... Chi tiết
2018-05-10
611/SGDĐT
về việc xét tốt nghiệp THCS năm học 2017-2018.... Chi tiết
2018-05-03
22TTLT - BGDĐT - BNV
QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHI... Chi tiết
2015-09-16
4669/BGDĐT-GDTrH
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ HỌC SINH THEO TRƯỜNG HỌC M... Chi tiết
2015-09-10
19/2015/TT-BGDĐT
THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ BẰNG TỐT NGHI... Chi tiết
2015-09-08
209/UBND -GD&ĐT
Về việc phân luồng học sinh sau THCS... Chi tiết
2015-05-26
1393/QĐ-SGDĐT
QUY CHẾ VĂN THƯ - LƯU TRỮ... Chi tiết
2014-10-09
5555/BGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn SHCM về đổi mới PPDH, KTĐG... Chi tiết
2014-10-08
11/2014/TT-BGDĐT
THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN SINH TRUNG HỌC CƠ ... Chi tiết
2014-04-18
109 /GDĐT-THCS
Hướng dẫn SHCM cấp cụm... Chi tiết
2013-10-18
17/2012/TT-BGDĐT
THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ DẠY THÊM. HỌC TH... Chi tiết
2012-05-16
55/ 2011/TT-BGDĐT
Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh... Chi tiết
2011-11-22
12/2011/TT-BGDĐT
Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trư... Chi tiết
2011-03-28
8773/BGDĐT-GDTrH
HƯỚNG DẪN BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA... Chi tiết
2010-12-30
21/ 2010/TT-BGDĐT
THÔNG TƯ Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạ... Chi tiết
2010-07-20
Số: 09/2009/TT-BGDĐT
Thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục ... Chi tiết
2008-05-07
3040/BGD&ĐT-TCCB
Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non v... Chi tiết
2006-04-17
11/2006/QĐ-BGD&ĐT
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT CÔNG NHẬN TỐT ... Chi tiết
2006-04-05