Bạn cần biết

CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THI ĐUA ĐỐI VỚI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRONG NĂM HỌC 2015 – 2016

PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS ĐỨC LÝ

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đức Lý, ngày  10 tháng  9 năm 2015

 

CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THI ĐUA TRONG NĂM HỌC 2015 – 2016

 

          Căn cứ vào Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành theo Thông tư số 12/2001/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo)

          Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016, tình hình thực tế của nhà trường trong năm học 2015 – 2016 và nhiệm vụ được giao cho các cán bộ, giáo viên, Ban thi đua nhà trường đưa ra các tiêu chí thi đua như sau:

1. Thực hiện kỷ luật lao động (10 điểm): Đảm bảo đủ ngày, giờ công lao động.        ( xếp theo tháng )

          Đi muộn một lần trừ 0,2 điểm

          Bỏ 1 tiết trừ 1 điểm

          Bỏ 1 buổi không lí do trừ 3 điểm

          Nghỉ có lí do cá nhân trừ 0,5 điểm/1 buổi

          Đổi giờ có báo cáo không trừ điểm (Đổi giờ, nghỉ có lý do phải báo cáo bằng văn bản với nhà trường).

          Đổi giờ mà không báo cáo trừ 1 điểm.

          Đi công tác do điều động của nhà trường không trừ điểm.

          * Các buổi hội họp, chào cờ, sinh hoạt chuyên đề, hội thảo cũng coi như là buổi học (trừ tương đương).

2. Nền nếp chuyên môn (10 điểm):

          Ký muộn trừ 0,5 điểm/1 giáo án.

           Không ký duyệt mà vẫn lên lớp trừ 1 điểm/1 giáo án.

           Không có giáo án trừ 2 điểm/1 giáo án

         (Không có giáo án không được lên lớp )

          Giáo án sơ sài mang tính chống đối trừ 0,3 điểm/1 giáo án.

          Giáo án không đủ thủ tục hành chính  trừ 0,2 điểm/1 giáo án.

           Treo lịch báo giảng muộn sau thứ 2 hàng tuần trừ 0,2 điểm.

          Thiếu đăng kí đồ dùng dạy học hàng tuần trừ 0.5 điểm .

3. Sổ đầu bài: 10 điểm

          Dạy không khớp với lịch báo giảng ở 1 tiết trừ 0,3 điểm.

          Không kí hoặc ký thiếu thông tin sổ đầu bài một tiết trừ 0,3 điểm

4. Chấm trả bài, vào điểm, tổng kết điểm (10 điểm):

          Không kiểm tra mà cho điểm vào sổ ở 1 loại điểm trừ 1 điểm.

          Cho điểm không đúng cơ số điểm ở 1 môn trừ 1 điểm.

          Không đủ 60% điểm TB trở lên mà cho vào sổ trừ 1 điểm/1 lần.

          Chữa điểm không đúng qui chế ở học bạ trừ 0,5 điểm/1 lỗi.

          Điểm không đảm bảo sự đối khớp giữa các loại sổ trừ 0,5 điểm/1 lỗi.

5. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ (10 điểm):

a. Dự giờ thăm lớp (5 điểm):

          Dự giờ theo đúng qui định (không kể các giờ thanh tra, hội giảng, hội thảo).

          Đối với giáo viên 18 tiết  -  Đối với tổ trưởng dự 4 tiết/ 1GV

          Một tiết có trong sổ mà không đi dự giờ trừ 0,5 điểm.

          Sau mỗi giờ dự phải có nhận xét, đánh giá theo qui định (không đủ trừ 0,2 điểm).

          (Mỗi tháng kí sổ dự giờ 1 lần vào thứ 5 của tuần 4. Tổ chuyên môn dựa vào đó để theo dõi nhận xét đánh giá công tác dự giờ).

b. Sinh hoạt chuyên môn và các cuộc thi (3 điểm):

          Tham gia viết bài hội thảo, dạy thử nghiệm khi được phân công cộng 1 điểm.

          Tham gia các cuộc thi (KHKT, Liên môn, dạy học theo chủ đề tích hợp…) cộng 2 điểm/ 1 giáo viên.

6. Chất lượng đại trà (10 điểm):    ( Tính theo học kỳ )

          Bình quân điểm của học sinh theo môn học:

          Đạt bình quân huyện 10 điểm.

          Cứ vượt 0.2đ  cộng 0,5 điểm             Tụt 0,1 điểm trừ 0,2 điểm.

          (Nếu dạy từ 2 lớp trở lên trên 1 khối thì tính điểm bình quân).

7. Chất lượng học sinh giỏi (10 điểm):

                Đạt chỉ tiêu giao được 10 điểm.

              Vượt chỉ tiêu giao mỗi bậc được cộng 0,2 điểm.

               Không đạt chỉ tiêu mỗi bậc được trừ 0,2 điểm.

               Thi HSG tỉnh:  1 HS đạt giải  cộng 0,2 điểm.                         

8. Thi GVG (10 điểm):

          Thi GVG cấp trường đủ các nội dung, đạt loại giỏi được 5 điểm.

Thi GVG cấp huyện xếp  3,4 cộng 5 điểm.

9. Công tác chủ nhiệm lớp: 10 điểm (Lớp đạt đủ các tiêu chí theo kế hoạch năm học):

             Mỗi chỉ tiêu giao  ko đạt  trừ 0,5 điểm.

10. Thực hiện hoạt động khác: 10 điểm:

          Những cán bộ, giáo viên, nhân viên được giao những nhiệm vụ khác đạt kế hoạch, hoặc những giáo viên được giao nhiều nhiệm vụ trọng tâm (nhiều đội HSG) đạt kết quả cao thì trước khi bình xét thi đua các tổ chuyên môn thống nhất biểu điểm cho nội dung này.

 *  Lưu ý

          Số điểm được cộng trừ được thực hiện trong mỗi nội dung.

          Theo dõi việc thực hiện kỷ luật lao động giao cho nhân viên  hành chính .

          Theo dõi việc thực hiện nền nếp chuyên môn; chấm trả bài; vào điểm; tổng kết điểm; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; chất lượng đại trà; chất lượng HSG; thi GVG; thực hiện các hoạt động khác giao cho tổ trưởng chuyên môn phối hợp với lãnh đạo phụ trách chuyên môn.

          Theo dõi việc Sổ đầu bài ,công tác chủ nhiệm lớp cho tổng phụ trách đội

          Kết quả thi đua được xếp theo độ dốc từ cao xuống thấp đúng tỷ lệ theo các văn bản thi đua khen thưởng hiện hành./.

                                                                                Trưởng ban thi đua

 

 

 

                                                                                  Nguyễn Văn Tuyến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 35

Tổng lượng truy cập: 186234