Bạn cần biết

Công khai đội ngũ
thông báoo Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên Trường THCS Đức Lý, năm học 2018-2019 STT Nội dung Tổng số Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp TS ThS §H C§ TC D­íi TC H¹ng III "H¹ng II" "H¹ng I" X.s¾c Kh¸ TB KÐm Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên 22 - - 22 3 2 5 22 - 22 5 - - I "Giaó viên Trong đó số giáo viên dạy môn" 17 15 3 5 12 14 4 - - 1 Thể dục 1 0 1 1 0 1 2 Âm nhạc 1 0 1 1 0 0 1 3 Mỹ thuật 0 0 0 0 0 4 Tin học 0 0 0 0 0 5 Tiếng Anh 2 2 1 1 1 1 6 Ngữ văn 3 3 2 2 1 7 Lịch Sử 1 1 1 1 1 8 Địa Lý 1 1 1 1 9 Toán học 3 3 3 2 1 10 Vật Lý 1 1 1 1 0 2 11 Hóa học 1 1 1 1 12 Sinh học 1 1 1 1 13 GDCD 1 1 1 1 14 Công nghệ 1 1 1 1 II Cán bộ quản lý 2 2 2 2 1 Hiệu trưởng 1 1 1 1 2 Phó hiệu trưởng 1 1 1 1 III Nhân viên 3 2 2 1 1 Nhân viên văn thư 1 1 1 2 Nhân viên kế toán 1 1 1 3 Thủ quĩ 4 Nhân viên y tế 5 Nhân viên thư viện 1 1 1 6 Nhân viên thiết bị, thí nghiệm 7 Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật 8 Nhân viên công nghệ, thông tin Đức Lý, ngày 10 tháng 9 năm 2019 THỦ TRƯỞNG ĐƠN V? Lương Quốc Hoàn
Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 34

Tổng lượng truy cập: 187544