Giới thiệu

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 • Tổ Khoa học tự nhiên
 • Địa chỉ: Trường THCS Đức Lý
 • Email: Duongvanhuanthcsdl@gmail.com
 • Điện thoại: 01627636668

 • TTThông tin
  1Họ tên:Trần Thị Hiền
  Năm sinh:1/11/1989
  Vị trí:Tổ viên
  Email:hien89sphanam@gmail.com
  Điện thoại:0949838999
  Địa chỉ: Xóm 5 - Đồng Lý - Lý Nhân - Hà Nam


  2Họ tên:Nguyễn Hữu Thọ
  Năm sinh:1/7/1982
  Vị trí:Tổ phó tổ KHTN
  Email:Huutho1782@gmail.com
  Điện thoại:0972727078
  Địa chỉ:        Đức Lý - Lý Nhân - Hà Nam

  3Họ tên:Tạ Thị LưAnh
  Năm sinh:15/12/1983
  Vị trí:Tổ viên
  Email:phamhaianh610@gmail.com
  Điện thoại:0984009881
  Địa chỉ:        Nhân Đạo - Lý Nhân - Hà Nam

  4Họ tên:Tạ Thị Thu HàAnh
  Năm sinh:18/9/1977
  Vị trí:Tổ viên
  Email:tttha77c2dul@hanam.edu.vn
  Điện thoại:01648891203
  Địa chỉ:       Xóm 5 - Đồng Lý - Lý Nhân - Hà Nam

  5Họ tên:Nguyễn Văn Dương
  Năm sinh:24/8/1984
  Vị trí:Tổ viên
  Email:yenduong11012011@gmail.com
  Điện thoại:01688020161
  Địa chỉ:       Vĩnh Trụ - Lý Nhân - Hà Nam

  6Họ tên:Trần Thị ThơmAnh
  Năm sinh:8/7/1970
  Vị trí:Tổ viên
  Email:ttthom70c2dul@hanam.edu.vn
  Điện thoại:01685932617
  Địa chỉ: Đức Lý - Lý Nhân - Hà Nam

  7Họ tên:Vũ Thị Nguyệt Minh
  Năm sinh:20/5/1983
  Vị trí:Tổ viên
  Email:Nguyetminh200583@gmail.com
  Điệnthoại:01655391336
  Địa chỉ:    Đức Lý - Lý Nhân - Hà Nam
  8Họ tênNguyễn Thị Hoàn
  Năm sinh   1982


Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 6

Tổng lượng truy cập: 183371