• Chi bộ Đảng
  • Địa chỉ: Xóm Ngò - Đức Lý
  • Email: c2ducly@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 02263 871 854
TT Thông tin
1 Họ tên: Lương Quốc Hoàn Anh
Năm sinh: 01/01/1978
Vị trí: Bí thư Chi bộ
Email: lqh78c2bly@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0987125542
Địa chỉ: Thôn Quang Ốc - Bắc Lý - Lý Nhân - Hà Nam
Năm vào đảng: 2003
2 Họ tên: Phan Đức Cương Anh
Năm sinh: 27/9/1976
Vị trí: Phó bí thư chi bộ
Email: pdcuong76c2nkh@gmail.com
Điện thoại: 0988828775
Địa chỉ: Đồng Lý - Lý Nhân - Hà Nam
3 Họ tên: Trần Thị Thơm Anh
Năm sinh: 8/7/1970
Vị trí: Cấp ủy
Email: ttthom70c2dul@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01685932617
Địa chỉ: Đức Lý - Lý Nhân - Hà Nam
Năm vào Đảng: 2/2/2001
4 Họ tên: Nguyễn Hữu Thọ Anh
Năm sinh: 01/07/1982
Vị trí:
Email: huutho1782@gmail.com
Điện thoại: 0972727078
5 Họ tên: Lương Thị Hương Giang Anh
Năm sinh:
Vị trí: Đảng viên
Email: huonggiangducly@gmail.com
Điện thoại: 0976730102
Địa chỉ: Vĩnh Trụ - Lý Nhân - Hà Nam
Năm vào Đảng: 2011
6 Họ tên: Tạ Thị Lư Anh
Năm sinh: 15/12/1983
Vị trí: Đảng viên
Email: phamhaianh610@gmail.com
Điện thoại: 0984009881
Địa chỉ: Nhân Đạo - Lý Nhân - Hà Nam
Năm vào đảng: 2013
7 Họ tên: Đỗ Thị Như Hoa Anh
Năm sinh: 7/12/1979
Vị trí: Đảng viên
Email: manhhungdongly@gmail.com
Điện thoại: 01692334818
Địa chỉ: Xóm 5 - Đồng Lý - Lý Nhân - Hà Nam
Năm vào đảng: 2013
8 Họ tên: Phan Thị Mơ Anh
Năm sinh: 22/3/1983
Vị trí: Đảng viên
Email: tmagioi90@gmail.com
Điện thoại: 01652432879
Địa chỉ: Xóm Tân Trung-Công Lý - Lý Nhân - Hà Nam
Năm vào đảng: 2011
9 Họ tên: Trần Thị Hải Bằng Anh
Năm sinh: 26/11/1977
Vị trí: Đảng viên
Email: hoaphu268@gmail.com
Điện thoại: 0972727378
Địa chỉ: Xóm Hạ -Đức Lý - Lý Nhân - Hà Nam
Năm vào Đảng: 2008
10 Họ tên: Tạ Thị Thu Hà Anh
Năm sinh: 18/9/1977
Vị trí: Đảng viên
Email: ttha77c2dul@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01648891203
Địa chỉ: Xóm 5 - Đồng Lý - Lý Nhân - Hà Nam
Năm vào đảng: 1/9/2009
11 Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Anh
Năm sinh: 10/4/1987
Vị trí: Đảng viên
Email: tn.nam@gmail.com
Điện thoại: 0986667856
Địa chỉ: Xóm 4 - Đồng Lý - Lý Nhân - Hà Nam
Năm vào đảng: 24/6/2016
12 Họ tên: Vũ Thị Thúy Hằng Anh
Năm sinh: 21/6/1975
Vị trí: Đảng viên
Email: hangthuvien@gmail.com
Điện thoại: 01655952770
Địa chỉ: Xóm 6 - Vĩnh Trụ - Lý Nhân - Hà Nam
Năm vào đảng:24/6/2016
13 Họ tên: Nguyễn Văn Dương Anh
Năm sinh: 01/08/2084
Vị trí:
Email: huutho1782@gmail.com
Điện thoại: 0972727078
14 Họ tên: Hoàng Thị Hồng Hạnh Anh
Năm sinh: 11/4/1982
Vị trí: Đảng viên
Email: Hanhc2nb@gmail.com
Điện thoại: 0919560232
Địa chỉ: Vĩnh Trụ - Lý Nhân - Hà Nam
15 Họ tên: Nguyễn Thị Nhung Anh
Năm sinh: 01/02/1978
Vị trí: 1
Email: huutho1782@gmail.com
Điện thoại: 0972727078
16 Họ tên: Nguyễn Thị Hoàn Anh
Năm sinh: 01/07/1982
Vị trí:
Email: huutho1782@gmail.com
Điện thoại: 0972727078

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 1

Tổng lượng truy cập: 186200