Điểm báo

Phân công lao động năm học 2016 - 2017
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS DUY HẢI
DỰ KIẾN PHÂN CÔNG LÀM VỆ SINH, CHĂM SÓC CÂY XANH TRONG NHÀ TRƯỜNG
Năm học 2016-2017
Lớp Vị trí làm vệ sinh Cây chăm sóc
6A Sân cỏ, đường vào trưởng thẳng sân cỏ, lán xe Nhổ cỏ, chăm sóc hàng cây từ cổng vào, đến khu hiệu bộ, cắt tỉa hàng thanh táo
6B Tiếp đường vào trường, sân cỏ trước văn phòng cũ Nhổ cỏ, chăm sóc cây quanh sân cỏ trước VP cũ
7A Trước phòng Tiếng Anh Nhổ cỏ, chăm sóc Cây bằng lăng, bồn hoa trước phòng kho TB
7B Cầu thang , 1/2 kỳ đài Nhổ cỏ, chăm sóc Cây bằng lăng trước phòng Tiếng Anh, cây xà cừ trước VP mới
7C Khu Hiệu bộ, sân trước khu hiệu bộ, khu bể nước Nhổ cỏ, chăm sóc Cây xà cừ, cây Bàng trước lớp 8A
8A Trước lớp Nhổ cỏ, chăm sóc Cây bằng lăng, cây Sanh trước lớp, 1/2 bồn hoa trước lớp
8B Trước lớp, 1/2 kỳ đài Nhổ cỏ, chăm sóc 2 Cây bàng, cây Sanh trước lớp
8C Sau 2 tòa nhà Nhổ cỏ, chăm sóc 2 Cây bàng trước nhà Hiệu bộ, 2 bồn hoa nhà Hiệu bộ
9A Trước lớp, đường vào lán xe GV Nhổ cỏ, chăm sóc Cây Xà cừ trước lớp 9B, Cây Bàng trước lớp 9A
9B Trước lớp Nhổ cỏ, chăm sóc Cây Nhãn trước lớp 9B, 1/2 bồn hoa trước lớp
Tác giả:

Xem thêm

Khai giảng năm học 2017 - 2018
Hướng dẫn đăng kí tập huẩn trên trang trường học kết nối
Chào mừng 20/11
Hướng dẫn cách căn chỉnh lề trong word 2003, 2007, 2010, 2013
Thi đấu bóng chuyền hơi - 2013