tin tức-sự kiện

THI GIAI TOAN QUA MANG CAP TRUONG

Ngay 21 tháng 12 Trường THCS Duy Hải tổ chức cho học sinh thị giải toán qua mạng cấp trường. Có nhiều em tham gia và đạt kết quả tốt . 

Một số hình ảnh hình sinh thi giải toán qua mạng cấp trường

Kết quả của các khối như sau:

STT ID Họ và tên Ngày sinh Khối Lớp Trường Quận/Huyện Tỉnh/Thành phố Điểm Thời gian Lần thi Ngày thi
1 32953398 Nguyen Huy Hieu 1/8/2004 6 6b Trường THCS Duy Hải Huyện Duy Tiên Hà Nam 300 8'11 1 21/12/2015 15:31
2 34957453 Lê Thế Quang 1/12/2004 6 6a Trường THCS Duy Hải Huyện Duy Tiên Hà Nam 300 10'41 3 21/12/2015 15:46
3 32753678 Lê Thị Cẩm Ly 1/12/2004 6 6a Trường Thcs Duy Hải Huyện Duy Tiên Hà Nam 290 2'55 1 21/12/2015 15:48
4 32007909 Lê Thế Quang 15/5/2004 6 6a Trường Thcs Duy Hải Huyện Duy Tiên Hà Nam 290 8'2 1 21/12/2015 15:30
5 34732068 Lê Thế Quang 1/12/2004 6 6a Trường Thcs Duy Hải Huyện Duy Tiên Hà Nam 290 9'58 1 21/12/2015 14:41
6 35342170 Nguyễn Huy Hiếu 6/6/2004 6 6b Trường Thcs Duy Hải Huyện Duy Tiên Hà Nam 290 10'24 1 21/12/2015 15:04
7 32284121 Lê Thế Quang 23/8/2004 6 6a Trường Thcs Duy Hải Huyện Duy Tiên Hà Nam 290 12'49 1 21/12/2015 14:45
8 39431153 Lê Xuân Bắc 20/12/2004 6 6a Trường THCS Duy Hải Huyện Duy Tiên Hà Nam 290 12'53 2 21/12/2015 15:14
9 40175077 Nguyễn Thị Trang 17/7/1990 6 6C Trường THCS Duy Hải Huyện Duy Tiên Hà Nam 290 18'11 1 22/12/2015 14:40
10 36573727 Lê Xuân Bắc 20/12/2004 6 6a Trường THCS Duy Hải Huyện Duy Tiên Hà Nam 280 3'17 1 21/12/2015 15:55
11 30707753 Trần Huyền Trang 1/8/2004 6 6a Trường Thcs Duy Hải Huyện Duy Tiên Hà Nam 280 5'50 1 21/12/2015 15:39
12 35342131 Nguyễn Duc Hai 12/10/2004 6 6b Trường THCS Duy Hải Huyện Duy Tiên Hà Nam 280 10'29 1 21/12/2015 15:18
13 40175082 Nguyễn Thị Trang 17/7/1990 6 6c Trường THCS Duy Hải Huyện Duy Tiên Hà Nam 280 11'30 1 22/12/2015 15:11
14 39902255 Nguyen Thi Trang 20/2/2004 6 6c Trường THCS Duy Hải Huyện Duy Tiên Hà Nam 280 11'38 1 22/12/2015 14:56
15 27461519 Nguyễn Thị Thương 1/12/2004 6 6a Trường Thcs Duy Hải Huyện Duy Tiên Hà Nam 260 17'16 1 21/12/2015 14:22
16 36428721 Lê Xuân Bắc 30/7/2004 6 6a Trường Thcs Duy Hải Huyện Duy Tiên Hà Nam 260 19'53 1 21/12/2015 14:25
17 31120788 Lê Xuân Bắc 30/7/2004 6 6a Trường THCS Duy Hải Huyện Duy Tiên Hà Nam 260 26'55 1 21/12/2015 14:58
18 37117879 Nguyễn Huy Hiếu 8/1/2004 6 6c Trường THCS Duy Hải Huyện Duy Tiên Hà Nam 250 20'40 1 21/12/2015 14:27
19 27152444 Le Quang Thành 1/12/2004 6 6a Trường Thcs Duy Hải Huyện Duy Tiên Hà Nam 210 16'57 1 21/12/2015 14:49
20 39067947 Nguyễn Đức Hải 8/1/2004 6 6b Trường THCS Duy Hải Huyện Duy Tiên Hà Nam 180 17'35 1 21/12/2015 14:23

 

STT ID Họ và tên Ngày sinh Khối Lớp Trường Quận/Huyện Tỉnh/Thành phố Điểm Thời gian Lần thi Ngày thi
1 40590955 Tran Thu Phương 11/10/2003 7 7c Trường THCS Duy Hải Huyện Duy Tiên Hà Nam 280 10'33 1 21/12/2015 15:04
2 40152778 Nguyễn Phương Thảo 28/3/2003 7 7c Trường THCS Duy Hải Huyện Duy Tiên Hà Nam 280 21'15 1 21/12/2015 14:31
3 38804782 Trần Thu Phương 1/10/2003 7 7c Trường THCS Duy Hải Huyện Duy Tiên Hà Nam 270 20'12 1 21/12/2015 14:29
4 40990158 Nguyễn Phương Thảo 28/3/2003 7 7c Trường THCS Duy Hải Huyện Duy Tiên Hà Nam 260 11'25 1 21/12/2015 15:33
5 40384005 Trần Thu Phương 11/10/2003 7 7c Trường THCS Duy Hải Huyện Duy Tiên Hà Nam 250 5'16 1 21/12/2015 15:45
6 40298662 Nguyễn Phương Thảo 28/3/2003 7 7c Trường THCS Duy Hải Huyện Duy Tiên Hà Nam 240 8'11 1 21/12/2015 15:16
7 40379232 Nguyễn Thị Khánh Vân 31/1/2003 7 7c Trường THCS Duy Hải Huyện Duy Tiên Hà Nam 240 29'13 2 21/12/2015 14:35

 

STT ID Họ và tên Ngày sinh Khối Lớp Trường Quận/Huyện Tỉnh/Thành phố Điểm Thời gian Lần thi Ngày thi
1 38824783 Novak Djokovic 12/6/2001 9 9a Trường THCS Duy Hải Huyện Duy Tiên Hà Nam 290 24'39 1 21/12/2015 16:08
2 36034925 Thomas Muller 14/9/2001 9 9a Trường Thcs Duy Hải Huyện Duy Tiên Hà Nam 290 28'42 1 21/12/2015 15:17
Tác giả: Nguyễn Thị Hoa

Xem thêm

Khai giảng năm học 2017 - 2018
Hướng dẫn đăng kí tập huẩn trên trang trường học kết nối
Chào mừng 20/11
Hướng dẫn cách căn chỉnh lề trong word 2003, 2007, 2010, 2013
Thi đấu bóng chuyền hơi - 2013