tin tức-sự kiện

Học chính trị hè năm học 2018 - 2019

Ngày 02/08/2018 Phòng GD - ĐT huyện Duy Tiên có tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho các CB – NV – GV của toàn huyện bằng hình thức trực tuyến.

IMG_4075.JPG

 

Nhằm mục đích:

 - Triển khai quán triệt những điểm mới nổi bật trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, những vấn đề thời sự nổi bật trong thời gian qua.
- Nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, ý thức trách nhiệm, năng lực thực hiện các nhiệm vụ năm học 2018-2019 của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Sáng ngày 03/08/2018 các CB – NV – GV của các trường sẽ viết bài thu hoạch gửi về phòng GD

Một số hình ảnh của xã Duy Hải học chính trị hè

IMG_4076.JPG

                       

IMG_0770.JPG

 

IMG_0771.JPG

 

Tác giả: Nguyễn Thị Trang

Xem thêm

Khai giảng năm học 2017 - 2018
Hướng dẫn đăng kí tập huẩn trên trang trường học kết nối
Chào mừng 20/11
Hướng dẫn cách căn chỉnh lề trong word 2003, 2007, 2010, 2013
Thi đấu bóng chuyền hơi - 2013