Khai giảng năm học 2017 - 2018
Hướng dẫn đăng kí tập huẩn trên trang trường học kết nối
Chào mừng 20/11
Hướng dẫn cách căn chỉnh lề trong word 2003, 2007, 2010, 2013
Thi đấu bóng chuyền hơi - 2013
  

Tổ chức

  • Tổ Văn Phòng

  • Địa chỉ: Tứ Giáp, Duy Hải, Duy Tiên, Hà Nam
  • Email: thcsduyhai@gmail.com
  • Điện thoại: 03513 835 160
TT Thông tin
1
Họ tên: Trần Thị Anh Hoa
Vị trí: Kế toán
Email: ttahoa81c2dh@hanam.edu.vn
Điện thoại: 03513835160
2
Họ tên: Lê Thị Mỹ An
Vị trí: Thiết bị thư viện
Email: ltman82c2dh@hanam.edu.vn
Điện thoại: 03513835160