Bạn cần biết

Kế hoạch thực hiện 3 công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT năm học 2019-2020

Kế hoạchthực hiện 3 công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT năm học 2019-2020

Báo cáo công khai năm học 2019-2020

Báo cáo công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐ ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2018

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2018

KẾ HOẠCH, BÁO CÁO CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018-2019

Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, Hiệu trưởng trường THCS Duy Minh lập Kế hoạch thực hiện 3 công khai năm học 2018-2019

BÁO CÁO CÔNG KHAI NĂM HỌC 2016-2017

BÁO CÁO CÔNG KHAI NĂM HỌC 2016-2017

KẾ HOẠCH BA CÔNG KHAI NĂM 2016 - 2017

KẾ HOẠCH BA CÔNG KHAI NĂM 2016 - 2017

KÊ HOẠCH BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2016-2017

Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, Hiệu trưởng trường THCS Duy Minh lập Kế hoạch thực hiện 3 công khai năm học 2016-2017

BÁO CÁO CÔNG KHAI 2015-2016

Các nội dung công khai

KẾ HOẠCH CÔNG KHAI NĂM 2015 - 2016

KẾ HOẠCH CÔNG KHAI NĂM 2015 - 2016

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN 15 - 16

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN 15 - 16

BÁO CÁO CÔNG KHAI 15 - 16

BÁO CÁO CÔNG KHAI 15 - 16

ĐĂNG KÍ MUA TÀI LIỆU GD ĐỊA PHƯƠNG

ĐĂNG KÍ MUA TÀI LIỆU GD ĐỊA PHƯƠNG

DANH SÁCH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ NĂM HỌC 2014 - 2015

DANH SÁCH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ NĂM HỌC 2014 - 2015

KẾT QUẢ CÁC KÌ KIỂM TRA CỦAHSKHỐI 9 NĂM HỌC 2014 - 2015

KẾT QUẢ CÁC KÌ KIỂM TRA CỦAHSKHỐI 9 NĂM HỌC 2014 - 2015

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2015-2020

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2015-2020

BÁO CÁO CÔNG KHAI 14 - 15

BÁO CÁO CÔNG KHAI 14 - 15

QUY CHẾ CÔNG KHAI THAO THÔNG TƯ 09 BGD&ĐTQUY CHẾ CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 09 - BGD&ĐT

QUY CHẾ CÔNG KHAI THAO THÔNG TƯ 09 BGD&ĐTQUY CHẾ CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 09 - BGD&ĐT

BÁO CÁO CÔNG KHAI NĂM 2012 - 2013

BÁO CÁO CÔNG KHAI NĂM 2012 - 2013

KẾ HOẠCH CÔNG KHAI NĂM 2012 - 2013

KẾ HOẠCH CÔNG KHAI NĂM 2012 - 2013

KẾ HOẠCH CÔNG KHAI NĂM 2014 - 2015

KẾ HOẠCH CÔNG KHAI NĂM 2014 - 2015

KẾ HOẠCH CÔNG KHAI NĂM 2011 - 2012

KẾ HOẠCH CÔNG KHAI NĂM 2011 - 2012

THÔNG TƯ 09 BGD&ĐT

THÔNG TƯ 09 BGD&ĐT

BÁO CÁO CÔNG KHAI 13 - 14

BÁO CÁO CÔNG KHAI 13 - 14

Thăm dò ý kiến

Mục đích học tập của bạn là gi

Để tiếp tục học lên cao
Để thực hiện nguyện vọng của bố mẹ
Để lập nghiệp

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 5

Hôm nay: 261

Tổng lượng truy cập: 346249