Các thủ tục hành chính

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019-2020

 PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS DUY MINH

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

   

    Số:      /KH-THCSDM                                                     Duy Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS DUY MINH

Năm học 2019 -2020

 

 

Căn cứThông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;  

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông;

 Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/2/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông;

Thực hiện kế hoạch số 51/KH- GDĐT ngày 13 tháng 5 năm 2019 của phòng GD&ĐT huyện Duy Tiên về việc Hướng dẫn tuyển sinh trung học cơ sở năm học 2019-2020.

Trường THCS Duy Minh xây dựng kế hoạch tuyển sinh để các bậc phụ huynh và các em HS vào lớp 6 năm học 2019 -2020 trong toàn xã biết về kế hoạch tuyển sinh của nhà trường cụ thể như sau:

I/ Mục đích, yêu cầu

-         Tuyển hết số học sinh đã hoàn thành trương trình Tiểu học trên địa bàn xã vào học lớp 6 để củng cố kết quả công tác Phổ cập giáo dục.

-         Thực hiện nghiêm túc Quy chế tuyển sinh của Bộ GD, hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nam, Phòng GD&ĐT Duy Tiên

1/ Đối tượng dự tuyển

          Học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học

1/ Điều kiện dự tuyển

- HS trong độ tuổi theo Quy định của Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường THPT có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 23/8/2011 của bộ GD&ĐT.

- Có đủ hồ sơ hợp lệ.

2/ Hồ sư dự tuyển gồm :

- 01 đơn xin vào học lớp 6( Theo mẫu thống nhất chung trong toàn huyện )

- Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ.

- 02 bản sao giấy khai sinh hợp lệ ( Khớp với bản chính ) có ghi rõ nơi sinh tại tỉnh (thành phố).

- Các giấy tờ ưu tiên, khuyến khích( nếu có)

3/ Thời gian tuyển sinh

- Ngày 17/6/2019 từ 7 giờ 15’ đến 17 h tại trường THCS Duy Minh

4/ Kinh phí tuyển sinh

          Kinh phí mua hồ sơ, lệ phí xét tuyển theo quy định.

* Lưu ý : Khi đi tuyển sinh HS mang đủ giấy khai sinh bản chính để nhà trường đối chiếu.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2019-2020 nhà trường thông báo tới toàn thể các bậc PHHS và các em HS lớp 6 năm học 2018 -2019 biết và thực hiện.

   Nhà trường mong các bậc phụ huynh học sinh lớp 6 trong toàn xã đôn đốc con em mình đến dự tuyển sinh đầy đủ và đúng ngày quy định./.

Nhà trường xin trân trọng cảm ơn !

                                       

                                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                             Nguyễn Ngọc Khiêm

 

data/10417970362728073021/thongbao/K%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20tuy%E1%BB%83n%20sinh%20lop%206%20n%C4%83m%20h%E1%BB%8Dc%202019-2020%20%C4%91%C6%B0a%20web.doc

Các bài cùng chuyên mục

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Mục đích học tập của bạn là gi

Để tiếp tục học lên cao
Để thực hiện nguyện vọng của bố mẹ
Để lập nghiệp

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 77

Tổng lượng truy cập: 355313