Các thủ tục hành chính

KẾ HOẠCH Xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2018 – 2019

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG THCS DUY MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số: 88 /KH-THCSDM

     Duy Minh, ngày 26 tháng 4  năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2018 – 2019.

 

- Thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 - 2019;

- Căn cứ vào Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS ban hành theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006;

- Căn cứ công văn số 555/SGDĐT- GDTrH ngày 14/4/2019 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc  xét tốt nghiệp THCS năm học 2018 - 2019;

Trường THCS Duy Minh xây dựng Kế hoạch xét tốt nghiệp THCS năm học 2018 - 2019 như sau:

A. YÊU CẦU TỔ CHỨC XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS:

- Việc xét TN THCS năm học 2018-2019 thực hiện theo Quy chế xét TN.THCS ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BDG&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo và hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2018 - 2019 của Phòng GD&ĐT Duy Tiên.

- Chỉ đạo chặt chẽ việc đánh giá, xếp loại học sinh theo quy định, hoàn tất các thủ tục, hồ sơ xét công nhận đúng thời gian; xử lý nghiêm những hiện tượng thêm điểm, sửa điểm sai quy định trong Sổ gọi tên - Ghi điểm, trong học bạ.

- Hiệu trưởng tổ chức cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên nghiên cứu học tập quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn của Phòng GD&ĐT.

- Hiệu trưởng giao cho giáo viên chủ nhiệm 2 lớp 9: trước khi tổ chức xét TN THCS phải hoàn thành đủ, đúng các hồ sơ theo quy định; Phó hiệu trưởng tổ chức kiểm tra chéo hồ sơ xét của từng lớp trước khi kiểm tra chéo cấp huyện. Chú ý danh sách học sinh phải có đủ ngày tháng năm sinh, họ tên chính xác đúng theo giấy khai sinh. Trường hợp những học sinh không có đầy đủ ngày tháng sinh giáo viên chủ nhiệm  phải thông báo cho học sinh bổ sung.

- Công tác tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THCS phải đảm bảo chính xác, nghiêm túc; kết quả phản ánh đúng chất lượng dạy và học của trường.

- Thực hiện lưu trữ hồ sơ xét tốt nghiệp đúng quy định.

B. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP:

1. Về công tác chỉ đạo và tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THCS:

- Trường lập kế hoạch tổ chức xét công nhận tốt nghiệp; lập danh sách đề nghị về việc thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp THCS gửi về Phòng Giáo dục – Đào tạo Duy Tiên.

- Ban lãnh đạo trường trường chỉ đạo nghiệp vụ, chuyên môn và hướng dẫn thực hiện chương trình, biên chế năm học, kiểm tra, cho điểm, đánh giá, xếp loại người học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Hướng dẫn ôn tập cho người học đã học hết chương trình THCS từ những năm trước có đơn đăng ký dự xét công nhận tốt nghiệp.

- Sau khi được Trưởng Phòng Giáo dục phê duyệt danh sách tốt nghiệp THCS, hiệu trưởng cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS cho người được công nhận tốt nghiệp.

2. Về thời gian xét công nhận tốt nghiệp THCS:

- Thời gian kiểm tra hồ sơ chéo vòng trường là ngày 14 tháng 5 năm 2019

- Thời gian kiểm tra hồ sơ vòng huyện ngày 19/5/2019: theo quy định của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Duy Tiên.

- Thời gian xét công nhận tốt nghiệp THCS theo quyết định của Chủ tịch UBND huyện từ ngày 21/5/2019.

- Hiệu trưởng Công bố danh sách TN THCS; văn thư, giáo viên chủ nhiệm cấp hồ sơ của học sinh lớp 9 và Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời vào tháng 23/5/2019.

3. Đối tượng, điều kiện dự xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp THCS:

Thực hiện đúng theo Quy chế xét tốt nghiệp Trung học cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BDG&ĐT, ngày 05/4/2006 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Hồ sơ của Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS:

4.1. Tờ trình về việc thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp

4.2. Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp

4.3. Đơn xin dự xét tốt nghiệp THCS của những người đã học hết chương trình THCS nhưng chưa tốt nghiệp từ những kỳ thi hoặc lần xét trước.

4.4. Danh sách người học đăng ký dự xét tốt nghiệp THCS.

4.5. Biên bản xét công nhận tốt nghiệp THCS.

4.6. Danh sách người học được công nhận tốt nghiệp THCS (Lập riêng danh sách người học đang học ở cơ sở giáo dục; danh sách người học được công nhận tốt nghiệp do được hưởng diện ưu tiên, khuyến khích và người học đã học hết chương trình THCS từ những năm trước).

* Quy định trong việc nhập dữ liệu và lập dữ liệu: giao đ/c Hoàng Mạnh Hùng; đ/c Lê Bảo Trung, đc Vũ Thị Mỹ Hằng  thực hiện theo sự hướng dẫn của PGD.       

5. Báo cáo kết quả xét tốt nghiệp THCS:

- Thời hạn Hội đồng xét TN báo cáo về Phòng Giáo dục Đào tạo: Theo yêu cầu của PGD.

- Hồ sơ báo cáo gồm các loại hồ sơ Hội đồng theo quy định gồm

Danh sách người học được công nhận tốt nghiệp THCS

Tờ trình về việc thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp

Biên bản xét công nhận tốt nghiệp THCS.

Nhận được kế hoạch này yêu cầu cán bộ, giáo viên  tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần liên hệ với Hiệu trưởng để kịp thời giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Tổ chuyên môn;

- GCCN lớp 9;

- Lưu: VT.

 

                   HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

 

              Nguyễn Ngọc Khiêm

data/10417970362728073021/thongbao/Ke%20hoach%20xet%20TN%20THCS%20%2018-19.doc

Các bài cùng chuyên mục

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Mục đích học tập của bạn là gi

Để tiếp tục học lên cao
Để thực hiện nguyện vọng của bố mẹ
Để lập nghiệp

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 51

Tổng lượng truy cập: 344455