CV Tuyển sinh vao 10 năm học 2016-2017

data/10417970362728073021/thongbao/Cv%20544-%20Thi%20v%C3%A0o%20%2010%20n%C4%83m%20h%E1%BB%8Dc%202016-2017.pdf

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019-2020

data/10417970362728073021/thongbao/K%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20tuy%E1%BB%83n%20sinh%20lop%206%20n%C4%83m%20h%E1%BB%8Dc%202019-2020%20%C4%91%C6%B0a%20web.doc

KẾ HOẠCH Xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2018 – 2019

data/10417970362728073021/thongbao/Ke%20hoach%20xet%20TN%20THCS%20%2018-19.doc

Kế hoạch Xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2017 – 2018

data/10417970362728073021/thongbao/Ke%20hoach%20xet%20TN%20THCS%20%2017-18.doc

Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2018-2019

data/10417970362728073021/thongbao/K%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20tuy%E1%BB%83n%20sinh%20lop%206%20n%C4%83m%20h%E1%BB%8Dc%202018-2019.doc

Thông báo công khai thông tin nhà trường Năm học 2016-2017

data/10417970362728073021/thongbao/_B%C3%A1o_c%C3%A1o_c%C3%B4ng_khai_16-17%20theo_TT_09_c%E1%BB%A7a_B%E1%BB%99_GD.doc

CV Tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Biên Hòa - Hà Nam năm học 2016-2017

data/10417970362728073021/thongbao/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20tuy%E1%BB%83n%20sinh%20v%C3%A0o%2010%20chuy%C3%AAn%20n%C4%83m%20h%E1%BB%8Dc%202016-2017.pdf

CV phân vùng tuyển sinh năm học 2016-2017 - Tỉnh Hà Nam

data/10417970362728073021/thongbao/Cong%20van%20phan%20vung%20tuyen%20sinh%20vao%2010%20nam%20hoc%2016-17.pdf

Nghị quyết29/2019/NQ-HDND của HĐND tỉnh Hà Nam về quy định mức thu học phí năm học 2019-2020

data/10417970362728073021/thongbao/Ngh%E1%BB%8B%20Quy%E1%BA%BFt%20thu%20hoc%20phi%20n%C4%83m%20h%E1%BB%8Dc%202019-%202020.pdf

NQ 20/2018/NQ-UBND ngày 01/8/2018 của HĐND tỉnh Hà Nam về mức thu học phí trên địa bàn tỉnh năm học 2018-2019

data/10417970362728073021/thongbao/NQ%20THU%20H%E1%BB%8CC%20PH%C3%8D%202018-2019-%20H%C4%90ND%20T%E1%BB%88NH%20H%C3%80%20NAM.%2013.7.2018.pdf

QĐ 23/2018/QĐ-UBND ngày 01/8/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về mức thu học phí trên địa bàn tỉnh năm học 2018-2019

data/10417970362728073021/thongbao/Q%C4%90%20THU%20H%E1%BB%8CC%20PH%C3%8D%202018-2019-%20UBND%20T%E1%BB%88NH%20H%C3%80%20NAM.pdf

CV 5031/BGDĐT-KHTC ngày 27/10/2017 của Bộ GD&ĐT về việc chấn chỉnh nạm thu

data/10417970362728073021/thongbao/CV%205031-BGD%20CHAM%20DUT%20TINH%20TRANG%20L%E1%BA%A0M%20THU.pdf

Kế hoạch khung thời gian năm học 2018-2019

data/10417970362728073021/thongbao/KH%20KHUNG%20TG%20N%C4%82M%20HOC%20C%E1%BB%A6A%20SGD%20H%C3%80%20NAM.pdf

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Mục đích học tập của bạn là gi

Để tiếp tục học lên cao
Để thực hiện nguyện vọng của bố mẹ
Để lập nghiệp

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 74

Tổng lượng truy cập: 353819