Tin tức: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP - TRONG DỊP NGHỈ PHÒNG CHỐNG CORONA /

21

02-2020

ĐỊA 7

Khoanh tròn vào đáp án đúng. 1: Đới nóng có mấy kiều môi trường? A. 2 kiểu B. 4 kiểu

Chi tiết

21

02-2020

MÔN SỬ 8

I.Lịch sử thế giới: 1, Nêu những phát minh lớn trong cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh? 2. Những hình thức đấu tranh đầu tiên của công nhân chống lại chủ nghĩa tư bản là gì ?

Chi tiết

21

02-2020

MÔN SỬ 9

1.Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ( ASEAN ) ra đời trong hoàn cảnh lịch sử nào ? Quá trình hoạt động và mở rộng thành viên của tổ chức này ? 2.Những biểu hiện nào chứng tỏ sau năm 1945, Mĩ trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới?

Chi tiết

18

02-2020

MÔN ĐỊA 6

1. Thứ 2 (17/2/2020) - Học thuộc khái niệm về khoáng sản - Kể tên được các loại khoáng sản và nêu công dụng của chúng - Làm bài tập 1,2 trong vở bài tập trang 53

Chi tiết

18

02-2020

MÔN SINH 7

Câu 1: Nêu cấu tạo ngoài của ếch đồng phù hợp với đời sống ở nước và ở cạn ? Câu 2: Nêu cấu tạo trong của ếch đồng phù hợp với đời sống ở nước và ở cạn ? Câu 3: Đa dạng của lớp lưỡng cư thể hiện như thế nào ?

Chi tiết

18

02-2020

MÔN ANH 8

Thứ 3 (18/2) I/ Change these sentences into Reported Speech: 1. She said, 'I am reading.'→ She said that……………………………………………..………………. 2. They said, 'We are busy.'→ They said that ………………………………………….……………….

Chi tiết

18

02-2020

MÔN VĂN 8

1. Thứ 3 (18/2/2020) - Học thuộc bài thơ “Nhớ rừng”, hoàn cảnh ra đời của bài thơ, tác giả Thế Lữ - Làm bài tập 1,2, trong vở bài tập Ngữ văn tập 2 trang 3,4

Chi tiết

18

02-2020

MÔN ANH 6

Thứ 2 (17-2) A. GRAMMAR - NGỮ PHÁP I. THE PRESENT SIMPLE - Thì hiện tại đơn 1. Cấu trúc

Chi tiết

18

02-2020

MÔN VĂN 7

Bài tập của học sinh đại trà môn ngữ văn 7 1, Học thuộc khái niệm tục ngữ. 2, Học thuộc các câu tục ngữ về thiên nhiên lao động sản xuất; Tục ngữ về con người và xã hội .

Chi tiết

18

02-2020

MÔN ANH 7

. (THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN) 1. THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN VỚI ĐỘNG TỪ 'TO BE' Động từ 'to be' ở thì quá khứ đơn có 2 dạng là 'was' và 'were' 1.1 Thể khẳng định

Chi tiết

Thăm dò ý kiến

Mục đích học tập của bạn là gi

Để tiếp tục học lên cao
Để thực hiện nguyện vọng của bố mẹ
Để lập nghiệp

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 117

Tổng lượng truy cập: 347549