Tin tức : NĂM HỌC 2019-2020/

Báo Cáo Sơ Kết Kỳ I năm học 2019 - 2020

 

 

            Ngày 10/1/2019 trường THCS Duy Minh tổ chức sơ kết học kì I .

Năm học 2019 – 2020 là năm học tiếp tục thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, năm học được xác định là năm học “ Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ”, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh ” theo chỉ thị số 06- CT /TW của Bộ Chính trị Trung ương Đảng chủ đề năm 2019, 2020.

Công văn số 3892/BGDĐT- GDTrH ngày 28/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020; Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Hà Nam ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Công văn số 1688/SGDĐT-GDTrH ngày 03/9/2019 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2019 - 2020, Công văn số 91/PGDĐT-GDTrH ngày 9 / 9 /2019 của Phòng GD&ĐT Hà Nam về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục THCS năm học 2019 - 2020.

Thực hiện kế hoạch năm học 2019 – 2020 của trường THCS Duy Minh.

          Trường THCS Duy Minh đã đạt được các kết quả như sau:

I/ Quy mô phát triển

Khối

Kế hoạch

Tháng 01/2019

Ghi chú

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

6

3

103

3

103

 

7

3

114

3

114

 

8

2

82

2

82

 

9

2

87

2

87

 

Tổng

10

386

10

386

 

          Duy trì sĩ số đạt 100 % . Trong đó có 02 học sinh hoà nhập, khối 6 : 07 em; khối 9 : 01

          Đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

II / Những hoạt động chỉ đạo dạy và học

1/ Thực hiện chương trình

a. Thực hiện chương trình SGK lớp 6,7,8,9

          -Tổ chức cho cán bộ giáo viên học tập các văn bản chỉ đạo của bộ, sở, Phòng về thực hiện phân phối chương trình điều chỉnh. Triển khai Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh

          - 100% các giáo viên – CBQL tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn hè theo môn đào tạo của mình từ đó về trường triển khai thảo luận và sinh hoạt trong các buổi sinh hoạt chuyên môn trao đổi những vấn đề khó và cùng giải quyết.

          - Cung cấp đủ SGK, sách tham khảo cho GV và HS nghèo có hoàn cảnh khó khăn (được mượn SGK để học ) Trang bị đủ thiết bị dạy học các khối lớp 6, 7, 8, 9 (được cấp và tự làm )

          - Nhà trường đã tổ chức tốt việc dạy bài giảng điện tử các bộ môn các khối lớp vào các buổi sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn hằng tháng  và triển khai dạy 7 tiết /tuần ngay từ đầu năm học, đồng thời thực hiện tốt công tác hội thi GVG cấp trường chuẩn bị tốt các điều kiện dự thi giáo viên giỏi huyện, thực hiện tốt việc sinh hoạt chuyên đề chuyên môn theo trường và cụm trường đạt hiệu qủa cao, thực sự có tác dụng trong việc giảng dạy ở trường.

b. Đánh giá:

          - Nhà trường đã bám sát các văn bản chỉ đạo của các cấp đã triển khai tốt việc thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra đánh giá. Thực hiện nghiêm túc chương trình của Bộ GD – ĐT, không cắt xén, không dạy dồn, từ đó chất lượng giáo dục toàn diện của HS được nâng lên rõ rệt.

Đối chiếu với kế hoạch: Đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

2/ Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng giáo viên.

          100% CBQL – GV được bồi dưỡng chuyên môn hè theo các môn đào tạo từ đó về trường triển khai cho tổ, nhóm chuyên môn về dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học ở các bộ môn.

3/ Thực hiện quy chế chuyên môn.

          - Công tác quản lý: Ngay từ đầu năm học BGH nhà trường đã chỉ đạo các cá nhân, các tổ bộ phận xây dựng kế hoạch hoạt động của mình, từ đó nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động của nhà trường, dân chủ bàn bạc và đi đến xác định kế hoạch của nhà trường để thực hiện. Sau khi kế hoạch đã xây dựng, được các CBGV dân chủ thảo luận và được duyệt từ đó chỉ đạo nhà trường thực hiện hàng tuần, hàng tháng. Trong quá trình thực hiện có kiểm tra đôn đốc để từ đó điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị.

   Trong học kỳ I : Nhà trường đã kiểm tra toàn diện 02 đ/c giáo viên : loại tốt 02 đ/c

   Kiểm tra hành chính 05 đ/c : tốt 5 đ/c , khá 0 đ/c

   Kiểm tra giờ dạy của giáo viên là : 84 tiết trong đó : Giờ Giỏi 81 tiết , Khá 3 tiết , không có giờ trung bình

   Chỉ đạo các GV, các tổ bộ phận có đủ hồ sơ sổ sách theo quy định và kiểm tra dân chủ: 1 lần / học kỳ. Kết quả 100% đạt tốt, khá.

   Tổ chức cho giáo viên, HS học tập, quán triệt lại thông tư 58 của BGD & ĐT về đánh giá xếp loại HS.

  Tổ chức tốt bồi dưỡng HSG, phụ đạo HSY ở các khối lớp ngay từ đầu năm học.    

  Tổ chức cho 100% GV tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua

  Xây dựng tiêu chí đánh giá xếp loại giáo viên phù hợp với đặc thù của đơn vị ,nhà trường luôn coi trọng xây dựng kỷ cương, nền nếp chuyên môn, hiệu quả công tác trong việc đánh giá, xếp loại GV. Hàng tháng có đánh giá xếp loại giáo viên và cuối học kỳ đều đánh giá, xếp loại GV theo các tiêu chí đã xây dựng. 

Đối chiếu với kế hoạch: Đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

4/ Thực hiện kế hoạch ngoài giờ lên lớp

    Tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp có chất lượng và hiệu quả như: Nền nếp sinh hoạt giữa giờ, tổ chức các hoạt động cao điểm 15/10, 20/11,22/12, tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp thu hút học sinh tham gia.

    Tuyên truyền để CBGV HS tự giác, tích cực hưởng ứng tham gia quyên góp ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ trẻ thơ, quỹ đền ơn đáp nghĩa ….

   Phối hợp chặt chẽ với các lược lượng giáo dục như đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội khuyến học, hội phụ huynh học sinh, công an xã ….nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho HS.

   Thực hiện tốt giáo dục thể chất cho HS thông qua các giờ thể dục chính khoá, thông qua các hội thi: HKPĐ cấp trường , HSG TD TT cấp cụm và các phong trào quần chúng do địa phương phát động, Dạy hướng nghiệp và dạy nghề cho 100% HS khối 9,8.

Đối chiếu với kế hoạch: Đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

5/ Thực hiện các cuộc thi các cấp và hội thảo theo chủ đề về chuyên môn nghiệp vụ

Tham gia đầy đủ các cuộc thi HS do Phòng GD&ĐT tổ chức như: Thi ứng dụng KHKT giành cho HS THCS kết quả đạt 1 Ba; Thi GVG cấp huyện cả 2 gv dự thi đều đạt GVDG cấp huyện trong đó có 1 giải nhất môn Vật lý

Tham gia đầy đủ và tích cực tham gia các buổi hội thảo chuyên môn của Phòng về bộ môn Tiếng Anh, Hội thảo dạy học theo PP “Bàn tay nặn bột”, hôi thảo môn Tiếng Anh

     - Tổ chức rút kinh nghiệm có chất lượng và hiệu quả các phong trào thi đua, các hội thi.

Đối chiếu với kế hoạch: Đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

6/ Công tác Khảo thí, kiểm định chất lượng.

- Thực hiện có hiệu quả quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GD&ĐT. Đơn vị đã tập trung kiện toàn hồ sơ trường chuẩn và KĐCL, hoàn thiện các minh chứng  đến thời điểm hiện tại. Thặc hiện việc cải tiến chất lượng giáo dục đáp ứng theo quy định công tác KĐCL.

Công tác xây dựng đề thi đề xuất có tiến bộ hơn năm học trước, qua đánh giá có 03 đề thi được chọn vào ngân hàng đề của SGD.

          Đối chiếu với kế hoạch:

 - Công tác xây dựng đề thi lớp 9 đạt kế hoạch

 - Đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra về công tác KĐCL.

III. Công tác phổ cập giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia

1. Phổ cập GD THCS

          Ngay từ đầu năm học nhà trường đã xây dựng kế hoạch PC THCS. Từ việc thành lập ban chỉ đạo, điều tra cập nhật số HS vào các loại sổ phổ cập. Từ đó có biện pháp vận động học sinh ra lớp. Nâng tỷ lệ tiêu chuẩn 2 cao hơn năm trước. Duy trì sĩ số đến tháng 1/2020 là 100%

          Kết hợp với trường Tiểu học, Mầm non điều tra và lên thống kê phổ cập xóa mù chữ đảm bảo chính xác, khoa học.

* Biện pháp : Tiêp tục tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa, mục đích kết qủa phổ cập THCS trong nhân dân phát huy sức mạnh các tổ chức đoàn thể trong xã vận động học sinh theo học.

  Làm tốt công tác tham mưu với cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương, phối hợp với các lực lượng giáo dục của toàn xã hội nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, tiêu chuẩn phổ cập THCS.

  Tăng cường biện pháp chuyên môn, nâng cao chất lượng dạy học.

  Thực hiện nghiệm túc cuộc vận động và phong trào thi đua.

  Đối chiếu với kế hoạch: Đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

2/ Xây dựng trường chuẩn quốc gia

          Được sự quyết tâm của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương về việc xây dựng trường chuẩn quốc gia, sự ủng hộ tích cực của nhân dân và toàn thể cán bộ công nhân viên chức trong nhà trường, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia sau 5 năm, làm tốt công tác tham mưu với UBND xây mới khu vực nán để xe cho học sinh, xây dựng công trình vệ sinh đủ tiêu chuẩn để đáp ứng nhu cầu của học sinh. Sử dụng và thực hiện có hiệu quả các phòng học bộ môn. Nhà trường đã tham mưu xây mới 9 phòng học với đầy đủ trang thiết bị ( dự kiến khởi công trong quý I 2020

 IV/ Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học

   Năm học 2019 – 2020 nhà trường đã tham mưu với cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương đã mua mới 40 bộ bàn ghế,  tu sửa bàn ghế cho học sinh học 1 ca bằng nguồn vốn của xã, nhà trường đã sửa chữa, mua sắm trang thiết bị để phục vụ hoạt động dạy và học.

  100% HS có đủ SGK và tài liệu tham khảo

  Các tiết dạy GV đều sử dụng thiết bị dạy học hiện có và tự làm

Tồn tại: Do nguồn kinh phí còn hạn chế nên một số trang thiết bị không còn thật chính xác khi làm thí nghiệm nhưng chưa có kinh phí để mua bổ sung thay thế dẫn đến khó khăn trong giảng dạy, học tập của GV-HS.

V/ Đánh giá chung

1/ Ưu điểm

          Nhà trường thực hiện tốt kế hoạch đề ra theo sự chỉ đạo của cấp trên

          Duy trì tốt hoạt động dạy và học trong nhà trường

          Quản lý tốt trên ba bình diện

          + Quản lý bằng kế hoạch

          + Quản lý bằng pháp chế 

          + Quản lý bằng công tác thi đua đồng thời thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở chính vì vậy trong học kỳ I vừa qua toàn thể CBGV trong đơn vị luôn đoàn kết cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao không có đồng chí nào vi phạm kỷ luật.

2/ Tồn tại

           GV biệt phái trường khác nhiều ( 4 giáo viên)  nên khó khăn trong việc bố trí sắp xếp chuyên môn

          Thi KHKT cấp huyện còn chưa có kết quả cao, nguyên nhân đầu tư thời gian, tinh thần trách nhiệm chưa cao, chưa khai thác các nguồn lực của học sinh và các xã hội. Công tác xây dựng đề thi đề xuất còn hạn chế

3/ Kết quả

          Trong học kỳ I năm học 2019 – 2020 trường THCS Duy Minh đã phấn đấu đạt được một số chỉ tiêu của năm học cụ thể như sau:

          - Hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển phổ cập giáo dục THCS và BTVH. Duy trì sĩ số đạt 100%

          - Hoạt động giáo dục toàn diện có những tiến bộ rõ rệt

 

      KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 – 2020

 

STT

Lớp


Số

Hạnh kiểm

Tốt

Khá

TB

Yếu

sl

%

sl

%

sl

%

sl

%

 

Khối 6

103

96

93.20

7

6.80

0

0.00

0

0.00

 

Khối 7

114

112

98.25

2

1.75

0

0.00

0

0.00

 

Khối 8

82

68

82.93

14

17.07

0

0.00

0

0.00

 

Khối 9

87

82

94.25

5

5.75

0

0

0

0

Toàn trường

386

358

92.75

28

7.25

0

0

0

0

 

+ Chất lượng đại trà nhiều môn đạt kế hoạch đã đề ra

KẾT QUẢ XẾP LOẠI H ỌC L ỰC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 – 2020

 

STT

Lớp


Số

Học lực

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

sl

%

sl

%

sl

%

sl

%

sl

%

 

Khối 6

103

15

14.56

46

44.66

40

38.83

2

1.94

0

0.00

 

Khối 7

114

13

11.40

41

35.96

54

47.37

6

5.26

0

0.00

 

Khối 8

82

9

10.98

27

32.93

43

52.44

3

3.66

0

0.00

 

Khối 9

87

12

13.79

30

34.48

44

50.57

1

1.15

0

0

Toàn trường

386

49

12.7

144

37.3

181

46.9

12

3.11

0

0

          - Các hoạt động khác hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra

 

                                                  

THCS DUY MINH

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Mục đích học tập của bạn là gi

Để tiếp tục học lên cao
Để thực hiện nguyện vọng của bố mẹ
Để lập nghiệp

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 124

Tổng lượng truy cập: 347556