• CHI BỘ ĐẢNG
  • Địa chỉ: Thôn Trung - duy Minh - Duy Tiên - Hà Nam
  • Email: thcsduyminhdt@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03513835010
  • Thực hiện các công tác Đảng trong chi bộ
TT Thông tin
1 Họ tên: Nguyễn Ngọc Khiêm Anh
Năm sinh: 15/03/1976
Vị trí: Bí thư chi bộ
Email: nngockhiem76c2hd@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0979856697
2 Họ tên: Hoàng mạnh Hùng Anh
Năm sinh: 29/10/1980
Vị trí: Phó bí thư chi bộ
Email: hmhung80c2bt@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0964.576.556
3 Họ tên: Trịnh Thị Châu Anh
Năm sinh: 09/08/1977
Vị trí: Cấp ủy
Email: ttchau77c2dm@hanam.edu.vn
Điện thoại: 03513.835.010
4 Họ tên: Lê Bảo Trung Anh
Năm sinh: 03/12/1979
Vị trí: Đảng viên
Email: lbtrung79c2dm@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01672.787.836
5 Họ tên: Nghiêm Thị Minh Thảo Anh
Năm sinh: 09/10/1963
Vị trí: Đảng viên
Email: ntmthao63c2dm@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0904.819.646
6 Họ tên: Ngô Thị Loan Anh
Năm sinh: 23/09/1982
Vị trí: Đảng viên
Email: ntloan82c2dm@hanam.edu.vn
Điện thoại: 03513.835.010
7 Họ tên: Lê Thị Kim Liên Anh
Năm sinh: 19/05/1980
Vị trí: Đảng viên
Email: ltklien80c2dm@hanam.edu.vn
Điện thoại: 03513.835.010
8 Họ tên: Nguyễn Thị Hải Hà Anh
Năm sinh: 03/03/1975
Vị trí: Đảng viên
Email: nthha75c2dm@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01247.800.772
9 Họ tên: Phạm Thị Loan Anh
Năm sinh: 11/08/1976
Vị trí: Đảng viên
Email: ptloan76c2dm@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0975.047.688
10 Họ tên: Nguyễn Khánh Hòa Anh
Năm sinh: 27/01/1975
Vị trí: Đảng viên
Email: nkhoa75c2dm@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01239.601.380
11 Họ tên: Nguyễn Thanh Hương Anh
Năm sinh: 24/10/1977
Vị trí: Đảng viên
Email: nthuong77c2dm@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0984.610.076
12 Họ tên: Nguyễn Thị Thu Hương Anh
Năm sinh: 23/01/1982
Vị trí: Đảng viên
Email: ntthuong82c2dm@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0912303462
13 Họ tên: Trần Thị Huyền Anh
Năm sinh: 19/05/1979
Vị trí: Đảng viên
Email: tthuyen79c2dm@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01666.975.432
14 Họ tên: Nguyễn Thị Kim Cúc Anh
Năm sinh: 06/12/1975
Vị trí: Đảng viên
Email: ntkcuc75c2dm@hanam.edu.vn
Điện thoại: 03513.835.010
15 Họ tên: Phạm Thị Ngọc Anh
Năm sinh: 17/03/1977
Vị trí: Đảng viên
Email: ptngoc77c2dm@hanam.edu.vn
Điện thoại: 03513.835.010
16 Họ tên: Bùi Thị Kim Phụng Anh
Năm sinh: 12/11/1983
Vị trí: Đảng viên
Email: btkphung83c2dm@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01645.251.829
17 Họ tên: Vũ Thị Kim Quý Anh
Năm sinh: 25/05/1983
Vị trí: Đảng viên
Email: vtkquy83c2dm@hanam.edu.vn
Điện thoại: 03513.835.010
18 Họ tên: Phạm Thị Bùi Anh
Năm sinh: 10/06/1979
Vị trí: Đảng viên
Email: ptbui79c2dm@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01236.198.170

Thăm dò ý kiến

Mục đích học tập của bạn là gi

Để tiếp tục học lên cao
Để thực hiện nguyện vọng của bố mẹ
Để lập nghiệp

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 14

Tổng lượng truy cập: 332568