Điểm báo

THANH NIÊN LÀM THEO LỜI BÁC
 

THANH NIÊN LÀM THEO LỜI BÁC

Cùng với sự lớn mạnh của những tổ chức đoàn thể nói riêng và của trường THCS Hoà Mạc nói chung thì Chi Đoàn trường THCS Hoà Mạc đã luôn phát huy sức trẻ sức sáng tạo để góp phần nhỏ bé vào sự phát triển chung của nhà trường.

          Chỉ đạo hoạt đỘng của tổ chức Đoàn TNCS HCM qua từng giai đoạn.

    *   Từ năm học 2001- 2004.

-           Bí thư Chi Đoàn: đ/c Phan Thị Lệ Hằng.

-           Phó bí thư: đ/c Nghiêm Thị Thu Hiền.

-           Uỷ viên: đ/c Phạm Thị Lộc.

    *   Từ năm học: 2004 – 2006.

-          Bí thư Chi Đoàn: đ/c Nghiêm Thị Thu Hiền.

     -          Phó bí thư: đ/c Nguyễn Thị Hương Lý.

-         Ủy viên: đ/c Vũ Thị Hoa ( chuyển công tác trường THCS Nguyễn Hữu Tiến).

    *    Từ năm học: 2011 – 2013.

-           Bí thư Chi Đoàn: đ/c Nghiêm Thị Thu Hiền.

-           Phó bí thư: đ/c Phạm Thị Vân.

-           Uỷ viên: đ/c Phạm Thị Dung.

        Qua tng nhim kỳ hot đng Chi Đoàn TNCS HCM luôn thc hin theo hướng dn ca th trn và Đoàn cp trên. Kết qu 100% Đoàn viên đu xếp loi Đoàn viên đ tư cách, mt sđ/c được bình xét là Đoàn viên ưu tú và vinh dđược đng trong hàng ngũ ca Đng Cng Sn ViNam. Chi Đoàn nhiu năm được bình xét Đoàn cp trên tng Giy khen và Bng khen.

        Bng nhng vic làm c th Chi Đoàn đã góp phn vào thng li nhim v năm hc như: Đoàn viên đi đng dng công ngh thông tin vào ging dy, Đoàn viên gương mu hoàn thành tt nhim v được giao. 

 

Tác giả:

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường