Điểm báo

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2019 - 2020

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG THCS HÒA MẠC

THÔNG B¸O

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2019 - 2020

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ GD&ĐT)

 

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

I

Điều kiện tuyển sinh

 

 Xét tuyển  đối với HS lớp 5 đã hoàn thành chương trình tiểu học có HKTT tại TT Hòa Mạc và HS có hộ khẩu thường trú tại hai thôn Bãi Quan Nha và Làng xã Yên Bắc ; Độ tuổi 11; Có học bạ tiểu học hợp lệ. Đã tuyển sinh được 99 hs

100% đủ điều kiện theo quy định

100% đủ điều kiện theo quy định

100% đủ điều kiện theo quy định

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

 

Thực hiện đúng chương trình của Bộ GD &ĐT

Thực hiện đúng chương trình của Bộ GD &ĐT

Thực hiện đúng chương trình của Bộ GD &ĐT

Thực hiện đúng chương trình của Bộ GD &ĐT

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

Chặt chẽ, thường xuyên

 

Nghiêm túc, tích cực

Chặt chẽ, thường xuyên

 

Nghiêm túc, tích cực

Chặt chẽ, thường xuyên

 

Nghiêm túc, tích cực

Chặt chẽ, thường xuyên

 

Nghiêm túc, tích cực

IV

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)

Đủ điều kiện cơ sở vật chất cho các hoạt động dạy và học

Đủ điều kiện cơ sở vật chất cho các hoạt động dạy và học

Đủ điều kiện cơ sở vật chất cho các hoạt động dạy và học

Đủ điều kiện cơ sở vật chất cho các hoạt động dạy và học

V

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

Theo quy định hiện hành

Theo quy định hiện hành

Theo quy định hiện hành

Theo quy định hiện hành

VI

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

 

+ CBQL: 2

+GV16

+ Đủ GV dạy các môn theo quy định của BGD-ĐT.Quản lí theo kế hoạch, pháp chế và thi đua

+ CBQL: 2

+GV: 16

+ Đủ GV dạy các môn theo quy định của BGD-ĐT.Quản lí theo kế hoạch, pháp chế và thi

+ CBQL: 2

+GV: 16

+ Đủ GV dạy các môn theo quy định của BGD-ĐT.Quản lí theo kế hoạch, pháp chế và thi

 

+ CBQL: 2

+GV: 16

+ Đủ GV dạy các môn theo quy định của BGD-ĐT.Quản lí theo kế hoạch, pháp chế và thi

 

VII

Kết quả đạo đức, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được.

 

 

 

 

 

 

 

- Phẩm chất:

 Tốt: 95/107 Đạt: 10/107; Cần cố gắng: 2/107

- Năng lực: Tốt: 75/107; Đạt: 26/107;

CCG: 6/107

 

- Học tập:

HHT: 12/107;

Hoàn thành:89/107;

Có ND chưa hoàn thành: 6/107. Tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 100%. .

 

- Phẩm chất:

 Tốt:110/124;  Đạt: 11/124; Cần cố gắng: 3/124

- Năng lực: Tốt: 92/124; Đạt: 24/124;

CCG: 8/124

 

- Học tập:

HHT: 18/124;

Hoàn thành: 96/124;

Có ND chưa hoàn thành: 10/124. Tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 100%. .

 

 - Phẩm chất:

 Tốt:75/88  Đạt: 11/88 Cần cố gắng: 2/88

 

- Năng lực: Tốt: 61/88; Đạt: 22/88;

CCG: 5/88

 

- Học tập:

HHT: 8/88;

Hoàn thành: 76/88;

Có ND chưa hoànthành:4/88. Tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 100%.

 

 

 

 

 

- Phẩm chất:

 Tốt: 90/91;  Đạt: 1/91

Cần cố gắng: 0

-Năng lực: Tốt: 81/91; Đạt: 9/91;

CCG: 1/91

 

- Học tập:

HHT: 12/91;

Hoàn thành: 79/91;

Có ND chưa hoàn thành:0. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt 100%.

 

VIII

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

 

100% đủ khả năng học tập tiếp tục

100% đủ khả năng học tập tiếp tục

100% đủ khả năng học tập tiếp tục

Từ 95% đủ khả năng học tập tiếp tục

                                                   Hòa Mạc, ngày  27 tháng 9 năm 2019

                                                    Thủ trưởng đơn vị

                                                      


Tác giả:

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường