Điểm báo

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2019-2020

Biểu mẫu 09

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG THCS HÒA MẠC

 

        (Tên cơ sở giáo dục)                   THÔNG B¸O

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2019-2020

STT

Nội dung

 

 

 

 

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

LớP 9

I

Số học sinh chia theo hạnh kiểm

352

93

94

68

97

1

Tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

91,4

90,3

96,8

76,74

97,94

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

8,6

9,7

3,2

23,26

2,06

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

4

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

II

Số học sinh chia theo học lực

352

93

94

68

97

1

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

9,9

15,0

5,3

7,35

9,28

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

48,29

53,8

53,2

32,35

49,48

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

42,32

31,2

41,5

60,29

41,23

4

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

5

Kém

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

III

Tổng hợp kết quả cuối năm

352

93

94

68

97

1

Lên lớp

(tỷ lệ so với tổng số)

100%

100%

100%

100%

100%

a

Học sinh giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

9,9

15,0

5,3

7,35

9,28

b

Học sinh tiên tiến

(tỷ lệ so với tổng số)

48,29

53,8

53,2

32,35

49,48

2

Thi lại

(tỷ lệ so với tổng số)

5,6

8,6

12,7

0

0

3

Lưu ban

(tỷ lệ so với tổng số)

0

0

0

0

0

4

Chuyển trường đến/đi

(tỷ lệ so với tổng số)

0,66

0,95

1,7

 

 

5

Bị đuổi học

(tỷ lệ so với tổng số)

0

0

0

0

0

6

Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học)

(tỷ lệ so với tổng số)

0,56

0

0

2,9

0

IV

Số học sinh đạt giải các kỳ thi

học sinh giỏi

11

2

3

2

4

1

Cấp tỉnh/thành phố

0

0

0

0

0

2

Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế

0

 

 

 

 

V

Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp

97

 

 

 

97

VI

Số học sinh được công nhận tốt nghiệp

97

 

 

 

97

1

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

9,28

 

 

 

9,28

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

49,48

 

 

 

49,48

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

41,23

 

 

 

41,23

VII

Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng công lập

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

VIII

Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng ngoài công lập

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

IX

Số học sinh nam/số học sinh nữ

177/175

51/42

43/51

36/32

47/50

X

Số học sinh dân tộc thiểu số

1

0

0

0

1

                                                                                     Hòa Mạc, ngày 25 tháng 9 năm 2018

                                                                                            Thủ trưởng đơn vị

                                                                                                                        Đã ký

 

                                                                                        Chu Thị Bích Châm

                                                                           

 

 

 

 

 

Tác giả:

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường