Điểm báo

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2014 - 2015

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2014 - 2015

     Thực hiện công văn số: 1089/LT-SGD&ĐT-CĐN ngày 08/9/2014 của Sở Giáo dục - Đào tạo và Công đoàn Giáo dục tỉnh Hà Nam về việc hướng dẫn các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong huyện tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm học 2014 - 2015.

     Sáng ngày 25/9/2014, tại Văn phòng Trường THCS Hòa Mạc đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên    chức năm học 2014-2015.

   Sau khi nghe đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 và phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015; Báo cáo kết quả hoạt động trong năm học 2013 -2014 và chương trình hoạt động  trong năm học 2014 - 2015 của Thanh tra nhân dân nhiệm kì 2012-2014, toàn thể cán bộ công chức, viên chức, đã tham gia thảo luận sôi nổi với 5 tham luận. Hội nghị đã biểu quyết thông qua 100% các chỉ tiêu cụ thể của năm học 2014 -2015. Bước sang năm học mới 2014 -2015 với tinh thần trách nhiệm cao cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBGV và HS, với tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động, nhà trường nhất định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2014 - 2015.

I/ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1.Tích cực triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

2. Tiếp tục triển khai có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành, gắn với đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường nhằm rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.

3. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch giáo dục, chương trình môn học; căn cứ điều kiện thực tế các nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

4. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh.

5. Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, bảo đảm trung thực, khách quan;

6. Nâng cao chất lượng thực hiện và hiệu quả công tác quản lý trong việc thực hiện kỷ cương, nền nếp dạy và học, tổ chức dạy thêm học thêm, kiểm tra, thi, đánh giá chất lượng giáo dục.

7. Tích cực xây dựng và nâng chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia; chú trọng quản lý hoạt động và sử dụng hiệu quả phòng học bộ môn; tích cực sử dụng, tự làm, bảo quản, mua sắm đồ dùng và trang thiết bị dạy học.

8. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

9. Tổ chức tốt các cuộc thi theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nam và chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Duy Tiên; tăng cường hội thảo cấp trường, cụm trường, cấp huyện với nội dung có hiệu quả thiết thực.

II/  NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1/ Thực hiện tốt các cuộc vận vận động

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động  “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động  “ Mỗi thày,cô   giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo ”.

- Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện ,học sinh tích cực ”

- Tổ chức có hiệu quả hoạt động “ Tuần sinh hoạt tập thể ” đầu năm học mới

2 / Quy mô phát triển

- Duy trì sĩ số đạt 100% không có học sinh bỏ học .

3 /Công tác phổ cập THCS

 Tiêu chuẩn 1 :

+ Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 : 100%

+ Huy động HS hoàn thành chương trình tiểu học vào học THCS : 100%

+ Độ tuổi 11-14 hoàn thành chương trình tiểu học : 100 %

Tiêu chuẩn 2 :

+ Học sinh tốt nghiệp THCS : đạt 100%

+Học sinh độ tuổi 15-18 tốt nghiệp THCS đạt trên : 98.0%

4/ Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

a. Chất lượng giáo dục đạo đức

-100% học sinh mặc đồng  phục cả tuần ,tích cực tham gia các phong trào “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực ’’.

- 100% học sinh không mắc các tệ nạn xã hội , không vi phạm pháp luật 

- 99% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá và tốt(trong đó Tốt 85% trở lên ), không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu

- Công tác đội nhà trường được xếp loại A và được HĐ Đội huyện Duy Tiên tặng giấy khen .

b. Chất lượng giáo dục trí dục :

- Nghiêm túc thực hiện phân phối chương trình , kế hoạch dạy học 37 tuần ( học kỳ I ; 19 tuần , học kỳ II : 18 tuần )

- GV tích cực sử dụng bài giảng trình chiếu .1 tuần có ít nhất 7 tiết dạy có nội dung trình chiếu. Xây dựng bộ bài trình chiếu dùng chung trong từng nhóm môn,lớp.

- GV tham gia đầy đủ và có hiệu quả các cuộc thi: Thi giáo viên giỏi,thi dạy học theo chủ đề tích hợp; thi giải toán qua mạng Internet và Olympic Tiếng Anh . . Học sinh tÝch cùc tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học kĩ thuật ,  cuéc thi vËn dông kiÕn thøc liªn m«n ®Ó gi¶i quyÕt c¸c t×nh huèng thùc tiÔn ,thi giải toán qua mạng Internet và Olympic Tiếng Anh .

- Sinh hoạt chuyên môn, dự giờ thăm lớp của giáo viên thực  hiện theo quy định.

- Tham dự hội thi GVG cấp huyện 5 môn : NVăn, Địa lý, Tiếng Anh, Toán, Sinh học  phấn đấu cả 5 GV  được công nhận là giáo viên giỏi và xếp loại chung từ thứ 3 ->5/18 trường.

-Chất lượng HSG :

Đợt 1 : Thi HSG lớp 9 có 11học sinh dự thi, phấn đấu 40% HS đạt giải, các đồng đội xếp từ thứ 1 -> 9/18 trường và có 2 học sinh tham gia thi cấp tỉnh .

Đợt 2 :  Kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh giỏi các bộ môn khối 6, 7, 8 có 14 học sinh dự thi phấn đấu 50% HS đạt giải và  xếp loại chung thứ 7 .

Mỗi lớp có từ 3 - >5 học sinh tham gia thi giải toán qua mạng internet, thi Olympic Tiếng Anh, thi tài năng Tiếng Anh cấp trường, có học sinh tham gia cấp huyện 2 häc sinh / mçi ®éi tuyÓn c¶ 4 khèi . Tổ chức bồi dưỡng kiến thức tin học cho học sinh lớp 8 để tham gia thi tin học trẻ, có 2 HS tham gia thi cấp huyện, phấn đấu có HS thi tỉnh.

+ Học sinh giỏi thể dục:

          Phấn đấu xếp loại chung thứ 5/18 trường.

- Xếp loại học lực:

+ Giỏi: trên 5 %

+ Khá: trên 40% 

+ Trung bình: 52%

+ Yếu, kém: dưới 3%

- Kiểm tra chất lượng đại trà các môn theo kế hoạch của Sở và của Phòng GD& ĐT xếp từ thứ 1 ->9/18 trường

- Thi tuyển sinh vào lớp 10 được xếp thứ 7 ->8/18 trường.

* Thi nghề đạt 100% loại giỏi, khá.

* Kết quả xét tốt nghiệp THCS: 100% HS lớp 9 được xét và công nhận tốt nghiệp.

* Thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho GV đạt kết quả tốt, thi tổng phụ trách giỏi cấp huyện và giáo viên chủ nhiệm giỏi xếp từ thứ 2 ->6/18 trường

5/ Công tác quản lý: Xếp loại A

6/ Công tác thi đua

          Trường đạt tập thể lao động xuất sắc, 05 CSTĐ cấp cơ sở, 80 -> 90% CB, GV và nhân viên đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

          03 đ/c được chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen, 03 đ/c được Giám đốc Sở GD & ĐT tặng giấy khen.


Tác giả:

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường