Điểm báo

Công khai về đội ngũ nhà giáo năm học 2019-2020

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG THCS HÒA MẠC

THÔNG B¸O

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2019 - 2020

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ GD&ĐT)

 

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác  (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

TS

 

ThS

ĐH

TCCN

 

Dưới TC CN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

 nhân viên

24

 22

2

 

 

18

5

1

 

 

I

Giáo viên

20

20

0

 

 

15

5

 

 

 

 

Trong đó số

giáo viên dạy môn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Toán

4

4

 

 

 

3

1

 

 

 

2

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

3

Hóa

1

1

 

 

 

0

1

 

 

 

4

Sinh

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

5

KTNN

1

1

 

 

 

0

1

 

 

 

6

Văn

3

3

 

 

 

3

 

 

 

 

7

Sử

1

1

 

 

 

0

1

 

 

 

8

Địa

1

1

 

 

 

0

1

 

 

 

9

GDCD

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

10

 m nhạc

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

11

Thể dục

0

0

 

 

 

0

 

 

 

 

12

Ngoại ngữ

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

13

Tin

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

14

Công tác đội

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

15

Mĩ thuật

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

III

Nhân viên

2

 

2

 

 

1

 

1

 

 

1

Nhân viên văn thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

3

Thủ quĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

1

 

1

 

 

 

 

1

 

 

Hòa Mạc, ngày 25 tháng 8 năm 2019

                                                                                            Thủ trưởng đơn vị

                                                                                                                        Đã ký

 

                                                                                        Chu Thị Bích Châm

                                                                           


Tác giả:

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường