Tin từ đơn vị khác

Tìm hiểu về ngày 22/12.

CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS HOÀNG ĐÔNG

LAO ĐỘNG VỆ SINH TRƯỜNG LỚP TRONG NHỮNG NGÀY NGHỈ HỌC PHÒNG CHỐNG COVID-19

Thực hiện sự chỉ đạo của PGD&ĐT Duy Tiên, trong những ngày học sinh được nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid19, cán bộ giáo viên vẫn thường xuyên trực trường, bám sát tình hình và sự chỉ đạo của cấp trên để hướng dẫn, tuyên truyền học sinh và phụ huynh có ý thức giữ gìn và phòng chống dịch bệnh

 Bên cạnh đó nhà trường cũng thực hiện tốt kế hoạch lao động – tổng vệ sinh trường lớp, nhằm tạo cảnh quan môi trường của nhà trường luôn xanh- sạch- đẹp. Nhà trường thường xuyên tổ chức cho tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên, lao động, vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh; phun thuốc khử trùng trường lớp theo hướng dẫn của PGD nhằm giảm thiểu tối đa sự phát tán và lây lan dịch bệnh; tích cực chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất trong khả năng có thể để sẵn sàng đón các em học sinh trở lại lớp học.

Hình ảnh CBGV trường THCS Hoàng Đông tham gia vệ sinh trường lớp  trong những ngày HS nghỉ chống dịch Covid-19 

 

Tác giả: THCS Hoàng Đông

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường