tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP GIỎI CẤP THCS

                   TRƯỜNG THCS HÒA MẠC  THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP GIỎI CẤP THCS

Thực hiện theo kế hoạch đề ra, trường THCS Hòa Mạc cử ra 01 đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Tú  - giáo viên của trường tham gia hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp THCS.

Tác giả: thcshoamac

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường